BGŻ BNP Paribas przejmuje Raiffeisen Polbank. Cena transakcji to 3,25 mld zł

BGŻ BNP Paribas przejmuje Raiffeisen Polbank. Cena transakcji to 3,25 mld zł
Fot. aleBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL).

Grupa #BNPParibas wspólnie z Bankiem #BGŻBNPParibas zawarły umowę nabycia części działalności #RaiffeisenBankPolska #BGŻ #Raiffeisen #banki @RaiffeisenP

Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł.

„Umowa transakcyjna przewiduje, że bank nabędzie Podstawową Działalność RBPL o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3 400 mln zł (kapitał docelowy) za uzgodnioną cenę równą 3 250 mln zł (cena nabycia), włączając płatny z góry dodatek w wysokości 50 mln zł na poczet digitalizacyjnych projektów inwestycyjnych, które mają zostać zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy transakcyjnej do dnia podziału” – czytamy w komunikacie.

„Powyższe implikuje mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej aktywów rzeczowych) w wysokości 0,95x na podstawie danych finansowych pro-forma Podstawowej Działalności RBPL na koniec 2017 r. oraz mnożnik P/BV (cena do wartości księgowej) w wysokości 0,87x na podstawie szacunkowej wartości księgowej pro-forma Podstawowej Działalności RBPL na dzień podziału, z uwzględnieniem przyjętej wartości aktywów niematerialnych Podstawowej Działalności RBPL” – czytamy dalej.

Podstawowa Działalność RBPL zostanie wydzielona z RBPL w drodze podziału przez wydzielenie i wniesiona do BGŻ BNPP. W pierwszej kolejności BNPP nabędzie od RBI mniejszościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym RBPL, którego wysokość jest obecnie szacowana na ok. 45%, podano w prezentacji.

W dalszym kroku, BGŻ BNPP wyemituje ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz BNPP oraz RBI jako akcjonariuszy RBPL. Po dniu podziału, akcje RBPL, które znajdą się w posiadaniu BNPP przestaną istnieć, podczas gdy akcje podziałowe przydzielone RBI reprezentujące 9,8% kapitału zakładowego BGŻ BNPP zostaną nabyte od RBI przez BNPP lub osoby trzecie, podano dalej.

„Zamknięcie transakcji przewidywane jest w IV kwartale 2018, po otrzymaniu zgód regulacyjnych” – czytamy także.

Transakcja wpisuje się w strategię BNPP

BNPP podkreślił, że zawarcie umowy transakcyjnej jest zgodne ze strategią rozwoju konsekwentnie realizowaną przez zarząd banku, która zakłada dynamiczny wzrost zapewniający osiągnięcie najwyższego zwrotu z kapitału.

„Dzięki komplementarnym zakresom działalności obu banków transakcja pozwoli bankowi stać się jednym z czołowych uczestników rynku z aktywami ogółem w wysokości ponad 100 mld zł, umocni zajmowaną przez bank pozycję szóstego banku na rynku w Polsce i pozwoli dążyć do wejścia do pierwszej piątki” – napisano w komunikacie.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Podstawowej Działalności RBPL, w szczególności w segmentach SME, bankowości korporacyjnej i faktoringu, bankowości prywatnej, a także sieci bankowości detalicznej, wzmocni rolę Banku BGŻ jako jednego z głównych uczestników polskiego sektora bankowego i zdolność Grupy BNP Paribas do przyczyniania się do rozwoju polskiej gospodarki, podkreślono również.

„Jako Grupa BNP Paribas jesteśmy gotowi wspierać bank w procesie konsolidacji, który pozwoli istotnie zwiększyć skalę działania banku, poprawić zyskowność i zbudować instytucję atrakcyjną dla klientów i pracowników. Chciałbym powitać koleżanki i kolegów z RBPL w Grupie BNP Paribas liczącej na całym świecie blisko 200 tys. pracowników. Jestem przekonany, że zespół zarządzający bankiem, doświadczony w realizacji podobnych złożonych procesów, wykorzysta ten potencjał i zbuduje dynamiczny oraz zaawansowany technologicznie bank z wielokanałowym dostępem i ofertą produktową na poziomie najlepszych na rynku” – powiedział Francois Benaroya, członek Komitetu Wykonawczego IRB w BNP Paribas, odpowiedzialny za działalność Grupy BNP Paribas w Polsce, Turcji i na Ukrainie, cytowany w komunikacie.

Transakcja wzmocni pozycję BGŻ BNP Paribas

„Wierzę, że ta transakcja wzmocni naszą pozycję wśród największych banków w Polsce i przybliży nas do pierwszej piątki. Cieszymy się, że staniemy się aktywnym uczestnikiem konsolidacji polskiego sektora bankowego. Jest to dla nas szansa, by stworzyć bank większy, zyskowniejszy i efektywniejszy, który w pełni będzie odpowiadał rosnącym potrzebom naszych klientów” – powiedział Przemek Gdański, kierujący pracami zarządu banku BGŻ BNP Paribas.

RBPL jest jednym z pionierów nowoczesnej bankowości. W wielu obszarach biznesowych połączony bank stanie się jednym z niekwestionowanych liderów rynku, dodał Gdański.

RBPL i BGŻ BNP Paribas dysponują komplementarnymi sieciami placówek. Połączona instytucja będzie równomiernie obecna zarówno w dużych miastach, jak i w średnich i mniejszych miejscowościach. Połączone jednostki IT nadal będą zlokalizowane w Warszawie i Krakowie, a struktury operacyjne pozostaną w Krakowie i Rudzie Śląskiej, wskazano także w materiale.

BGŻ podał w prezentacji, że na koniec 2017 r. aktywa Podstawowej Działalności RBPL wynosiły 39,8 mld zł, kredyty brutto klientów – 19 mld zł, a depozyty – 34,4 mld zł.

Łącznie Bank BGŻ i Podstawowa Działalność RBPL posiadały (na koniec ub.r.) zatem 112,6 mld zł aktywów, kredyty brutto (z wyłączeniem Buy Back Sell i revers repo) sięgały 74,8 mld zł, a depozyty – 88,8 mld zł.

Synergie kosztowe wyniosą 13% połączonej bazy kosztowej (na podstawie danych za 2017 z wyłączeniem podatku bankowego oraz kosztów integracji), podano także w prezentacji.

„Synergie kosztowe przed opodatkowaniem szacowane łącznie na 500 mln zł w latach 2019-2021. Koszty restrukturyzacji przed opodatkowaniem zakładane na poziomie 500 mln zł (bez odpisów z tytułu utraty wartości majątku)” – czytamy w prezentacji.

Harmonogram transakcji 

Harmonogram transakcji przewiduje podpisanie planu podziału przez BGŻ BNPP i RBPL do końca kwietnia br., podniesienie funduszy własnych BGŻ BNPP o 800 mln zł – do lipca 2018 r. Przewidywane uzyskanie zgody regulacyjnej i urzędu antymonopolowego to III kw. 2018 r., a przewidywany podział banku i zamknięcie transakcji – IV kw. 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano fuzję operacyjną, podano też w prezentacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews