BGK udzielił 154 mln euro kredytu na budowę trzeciego terminala w DCT Gdańsk

BGK udzielił 154 mln euro kredytu na budowę trzeciego terminala w DCT Gdańsk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił kredytu w wysokości 154 mln euro przeznaczonego na budowę nowego, trzeciego terminala w DCT Gdańsk.

DCT Gdańsk jest terminalem kontenerowym łączącym Azję i Europę Zachodnią ze wschodzącymi rynkami Europy Środkowo-Wschodniej i całego basenu Morza Bałtyckiego. Terminal jest zlokalizowany w Porcie Gdańsk. DCT jest jednym z najszybciej rozwijających się portów na świecie i największym, pod względem przeładunków, terminalem kontenerowym na Bałtyku, podano.

„Poprzez finansowanie tak ważnych inwestycji infrastrukturalnych, jak rozbudowa terminala DCT Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje swoją misję. Jest nią wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Inwestycje w strategiczną infrastrukturę transportową, taką jak terminale kontenerowe, są w tych czasach fundamentalne. Tylko w pierwszej połowie tego roku na finansowanie działań z programu Infrastruktura, Transport i Logistyka wygenerowaliśmy blisko 17,5 mld zł” – powiedział członek zarządu BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: BGK przyznał kredyt inwestycyjny na budowę farmy wiatrowej w Kazimierzu Biskupim >>>

Spółka planuje budowę trzeciego terminala na zalądowionym obszarze morskim, co pozwoli zwiększyć roczne zdolności przeładunkowe portu z obecnych 2,9 mln TEU (jednostka pojemności stosowana w odniesieniu do statków i portów – odpowiednik 20-stopowego kontenera morskiego) do 4,5 mln TEU na przełomie 2024 i 2025 r. Nowy terminal pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch głębokowodnych statków o długości 400 m.

Rozbudowę DCT Gdańsk sfinansuje konsorcjum kilku podmiotów

W jego skład wchodzi BGK, który udzielił spółce kredytu w wysokości 154 mln euro, co stanowi ponad 20% łącznej kwoty finansowania udzielanego przez konsorcjum, podkreślono.

„Finansowanie rozbudowy terminala wpisuje się w działania programu modelu biznesowego BGK 'Infrastruktura, transport i logistyka’. Jednym z jego celów jest wzmocnienie pozycji polskich portów morskich w basenie Morza Bałtyckiego. Mają one odgrywać rolę wiodących hubów w łańcuchach dostaw na osi północ-południe. Jednocześnie rozbudowa DCT będzie ograniczać wpływ transportu na środowisko – zwiększy się wolumen kontenerów dostarczanych statkami bezpośrednio do Polski, bez konieczności przeładunków lub transportu lądowego z portów Europy Zachodniej, natomiast przewozy do Polski będą wspierane przez dodatkowe inwestycje kolejowe DCT” – czytamy dalej.

100 mln euro kredytu z EBOR

Wczoraj Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dołączył do konsorcjum banków, które sfinansują budowę trzeciego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Gdańsku. Kredyt EBOR w wysokości 100 mln euro jest częścią pakietu finansowania o wartości 863,5 mln euro, przygotowanego dla firmy DCT Gdańsk.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews