BGK: pożyczki płynnościowe dla mikrofirm i MŚP ze środków unijnych już dostępne, można uzyskać do 15 mln zł

BGK: pożyczki płynnościowe dla mikrofirm i MŚP ze środków unijnych już dostępne, można uzyskać do 15 mln zł
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki są nieoprocentowane - przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK.
Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł #BGK #pożyczki @BGK_pl

Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z BGK. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR), podano.

Pożyczki płynnościowe z POIR to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. W puli mamy 400 mln zł, ale przy dużym zainteresowaniu nie wykluczamy zwiększenia limitu. Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane do ogółu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Pożyczka płynnościowa jest połączona z dotacją

Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów, wskazano również.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: przewodnik po rozwiązaniach pomocowych BGK dla firm >>>

Pozostałe korzyści:

*    półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.

*    wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.

*    wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25% wartości całkowitego obrotu w roku 2019. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.

*    brak wymogu wkładu własnego

*    okres spłaty do 6 lat.

Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni, zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków 6 miesięcy, wskazano.

Jakie instytucje udzielają pożyczek?

Pożyczek w poszczególnych województwach udzielają instytucje finansujące:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – w województwach: dolnośląskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim;

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim;

Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim, podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews