BGK: ponad 9 mln zł dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

BGK: ponad 9 mln zł dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fot. Materiały prasowe BKG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego powierzy dwóm pośrednikom finansowym 9,14 mln zł na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój własny biznes, w tym także osób bezrobotnych.

#BGK powierzy dwóm pośrednikom finansowym 9,14 mln zł na preferencyjne #pożyczki dla osób chcących założyć swój własny #biznes @BGK_pl

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił dwóch pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim. 28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiciele BGK podpisali pierwszą umowę powierzenia środków na ten cel z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego. Druga umowa z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zostanie podpisana w ciągu najbliższych kilku dni.

Kto może starać się o preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Odbiorcami wsparcia w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, od 30 roku życia. Otrzymane finansowanie będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność lub cele związane z uruchomieniem biznesu: np. pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowania lokalu bądź korzystania z usług księgowych. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji za złożenie wniosku oraz uruchomienie pożyczki, z oprocentowaniem na poziomie 0,175% rocznie, czyli wielokrotnie mniej niż w bankach komercyjnych. Wsparcie skierowane będzie w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego otrzyma do rozdysponowania kwotę 6,1 mln zł, natomiast Polska Fundacja Przedsiębiorczości 3,04 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki może wynieść do 80 tys. zł, a okres spłaty może trwać nawet do 7 lat. Dodatkowo przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpienia o roczną karencję w spłacie kapitału.

180 nowych firm

Środki, które Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał pośrednikom, pozwolą na stworzenie 180 nowych firm. – Działamy w zgodzie ze starym chińskim porzekadłem, że lepiej dać potrzebującemu wędkę niż rybę. Dzięki tym niezwykle preferencyjnym pożyczkom osoby pozostające bez pracy będą mogły rozpocząć działalność gospodarczą i stanąć na własnych nogach. Planujemy, że do końca 2023 r. na wsparcie w zakładaniu nowych przedsiębiorstw przeznaczymy w woj. dolnośląskim prawie 56 mln zł. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to jeden z filarów strategii BGK. Z naszą pomocą w ciągu czterech ostatnich lat powstało prawie 3,7 tysiąca nowych działalności w całej Polsce, z czego prawie 300 na Dolnym Śląsku. Podpisywana dziś umowa otwiera nowe możliwości na dolnośląskim rynku pracy.  – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Bezrobocie na Dolnym Śląsku

– Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Pożyczki zwrotne ze względu na niskie koszty, a także na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie, to dobry sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swój biznes. Dlatego tą formą wsparcia pragniemy zainteresować szczególnie nowych przedsiębiorców, którzy maja pomysł na biznes i  borykają się z brakiem kapitału na rozwój, czy też  innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby wsparcia w komercyjnych bankach. Pożyczki są udzielane poprzez m.in. regionalnego pośrednika finansowego, który dobrze zna specyfikę przedsiębiorczych dolnoślązaków podkreśla Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wyniosła 6,0 proc. w regionie i 2,2 proc. we Wrocławiu. Oznacza to, że bez pracy pozostaje odpowiednio 72 tys. osób w całym województwie i 8,5 tys. w jego stolicy.

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, które we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeznaczą na rozwój regionu 642 mln zł. Łącznie ze środkami własnymi pośredników finansowych będzie to prawie 750 mln zł. Pieniądze te pozwolą stworzyć stałe programy wsparcia trzech kluczowych obszarów: zwiększania konkurencyjności MŚP, termomodernizacji budynków oraz pobudzania przedsiębiorczości.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: Informacja prasowa BGK