BGK: będzie łatwiej o gwarancje kredytowe dla kreatywnych

BGK: będzie łatwiej o gwarancje kredytowe dla kreatywnych
Fot. stock.adobe.com/dsalmo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydawcy, galerie artystyczne, organizacje zajmujące się pozaszkolnymi formami edukacji artystycznej i wiele innych, będą mogły skorzystać z gwarancji Kreatywna Europa. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) aneks do umowy, na mocy którego znacznie rozszerzyła się grupa beneficjentów tego programu.

Wydawcy, galerie artystyczne, organizacje zajmujące się pozaszkolnymi formami edukacji artystycznej i wiele innych, będą mogły skorzystać z gwarancji #KreatywnaEuropa #BGK @BGK_pl

Dotychczas do skorzystania z gwarancji uprawnione były firmy z branż takich jak design, sztuka filmowa czy branża gier komputerowych. Podpisany aneks do umowy z EFI znacząco rozszerza katalog przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do uzyskania gwarancji Kreatywna Europa, stanowiącej atrakcyjne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przez banki. Teraz z programu mogą skorzystać również przedsiębiorcy zajmujący się działaniami związanymi z oprogramowaniem, drukiem, przetwarzaniem danych, usługami hostingowymi, jak również galerie rzemieślnicze i artystyczne, szkoły artystyczne, agencje castingowe, producenci instrumentów muzycznych oraz wiele innych (pełna lista beneficjentów gwarancji znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego).

Czytaj także: Pół miliarda dla polskich twórców >>>

– Sektory kreatywne i kultury to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź rynku, tworząca nowe miejsca pracy i źródła dochodu – charakteryzują się dużą rentownością i potencjałem. Są istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego ich rozwój jest bardzo ważny. Jednocześnie, bardzo często przedsiębiorcy z tych branż nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu i to m.in. z myślą o nich rozwijamy nasze produkty. Dzięki podpisanemu aneksowi do umowy z EFI gwarancje będą dostępne dla jeszcze szerszego grona obiorców z sektorów kreatywnych i kultury – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK.

Kreatywna Europa

Gwarancje w programie Kreatywna Europa skierowane są do mikro-, małych i średnich firm, które ze względu na specyfikę działalności, brak wymaganych przez banki zabezpieczeń oraz ich naturalną potrzebę podejmowania ryzyka i eksperymentowania z myślą o wprowadzaniu innowacji, mają trudności z dostępem do finansowania.

Gwarancje mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc. w skali roku od kwoty gwarancji. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis.

Korzyści dla przedsiębiorcy

  • dostęp do kredytu mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia,
  • niski koszt zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK,
  • wysoka kwota kredytu,
  • formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
  • uzyskanie ze strony banków korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
  • dostępność finansowania dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.
Łączna wartość dostępnego finansowania wyniesie nawet 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Jest to faza pilotażowa i BGK nie wyklucza zwiększenia tej alokacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program gwarancji Kreatywna Europa we współpracy z bankami kredytującymi: Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i  zrzeszone banki spółdzielcze SGB. Aktualna lista banków kredytujących, z którymi BGK zawarł umowy, dostępna jest TUTAJ.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK