BGK i KUKE: wspieranie polskiego eksportu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

diagram.rozmowa.250xFamur zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą sprzedaży wierzytelności w kwocie 19,25 mln USD. Skupione wierzytelności są objęte ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez Skarb Państwa udzieloną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Umowa została zawarta w ramach pilotażowego programu rządowego mającego na celu wspieranie polskiego eksportu i refinansowanie przez BGK kredytów udzielonych przez polskich eksporterów zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług z ochroną ubezpieczeniową KUKE. Funkcję kontrolną nad realizacją Programu sprawuje Ministerstwo Finansów.

Źródło: PIU