BGK: 30 mld zł na gwarancje dla przedsiębiorców

BGK: 30 mld zł na gwarancje dla przedsiębiorców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększa środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych, dzięki czemu znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie pomocowym dotyczące budżetu Funduszu Gwarancji Kryzysowych, z którego BGK udziela gwarancji spłat zobowiązań. Dzięki dodatkowym 24,5 mld zł budżet funduszu wzrósł do 30 mld zł, co umożliwi większej liczbie firm uzyskać dostęp do finansowania w postaci kredytów lub faktoringu. Jest to jedno z rozwiązań dla przedsiębiorstw z wielu sektorów jako odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.

Czytaj także: BGK i KUKE: kredyt inwestycyjny dla eksporterów już dostępny >>>

Dodatkowe środki, o które postarał się BGK, to szansa dla wielu przedsiębiorstw, w tym m.in. ciepłowni.

,,Gwarancje płynnościowe pozwolą zwiększyć finansowanie obrotowe dla tego sektora, aby pokryć rosnące ceny surowców. Część pieniędzy będzie mogła wesprzeć inwestycje, np. budowę nowych źródeł wytwórczych. Transformacja sektora energetycznego jest kluczowym celem bezpieczeństwa strategicznego, jednego z programów modelu biznesowego BGK” – mówi Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK.

Gwarancje płynnościowe i na inwestycje

Produkty gwarancyjne udzielane z Funduszu Gwarancji Kryzysowych BGK to gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych. Stanowią one pomoc publiczną na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.
Gwarancja płynnościowa i na inwestycje zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego średniemu lub dużemu przedsiębiorcy przez bank współpracujący z BGK. Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych. Może pokryć do 80 proc. kwoty i sięgać maksymalnie 200 mln zł. Prowizja, której wysokość kształtuje się poniżej stawek rynkowych, zależy od wielkości przedsiębiorstwa korzystającego z gwarancji. Maksymalna kwota kredytu lub sumy kredytów objętych gwarancją może wynosić maksymalnie 250 mln zł.

Gwarancja spłaty limitów faktoringowych

Gwarancja spłaty limitów faktoringowych zabezpiecza spłatę limitu faktoringowego przyznanego przez faktora. Dzięki gwarancjom, przedsiębiorcy mają korzystniejsze od standardowych warunki umowy limitu faktoringowego i dostęp do limitu także w przypadku, gdy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem albo ubezpieczeniem. Z tej gwarancji mogą korzystać przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, tj. MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK