Bezpieczniej kupisz „dziurę w ziemi”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

osiedle.03.250xRachunek powierniczy, umowa deweloperska, czy prospekt informacyjny - to tylko niektóre elementy tzw. ustawy deweloperskiej, która wchodzi w życie już 29 kwietnia. Jak zauważają eksperci serwisu FinansowySupermarket.pl, dzięki nowym przepisom klient zyska więcej praw, poprawi się również jego pozycja w przypadku bankructwa dewelopera.

Rachunek powierniczy

Najważniejszym elementem nowej ustawy jest wprowadzenie dla deweloperów obowiązku przyjmowania wpłat klientów poprzez dedykowany rachunek powierniczy. Ustawa przewiduje aż cztery rodzaje rachunków powierniczych, ale najważniejsze są dwa z nich: rachunek powierniczy zamknięty oraz rachunek powierniczy otwarty.

W pierwszym przypadku, środki zgromadzone na tym rachunku deweloper otrzyma dopiero po zakończeniu budowy oraz po przekazaniu prawa własności mieszkania lub domu w formie aktu notarialnego. Natomiast przy otwartych rachunkach powierniczych, zgromadzone tam pieniądze przekazywane są deweloperowi w transzach, po zakończeniu danego etapu inwestycji. Potwierdzeniem faktu postępów prac budowlanych będzie zajmowała się, wyznaczona przez bank prowadzący rachunek powierniczy osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Bank będzie również zobowiązany zadbać o to, by środki wpłacane przez klientów były przeznaczane na dokładnie tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany.

Do tej pory klienci wpłacając środki do dewelopera nie mieli żadnej pewności, że będą one służyły finansowaniu tej, a nie innej inwestycji. Nowa ustawa wyraźnie wskazuje, że pieniądze wpłacane przez klientów na rachunek powierniczy mogą być przeznaczone tylko na jeden konkretny cel – mówi Marcin Maciejewski, ekspert serwisu Finansowy Supermarket.pl.

Prospekt informacyjny

Kolejną nowością w przepisach jest wprowadzenie prospektu informacyjnego. Ustawa określa ujednolicony wzór takiego dokumentu, dlatego łatwiej będzie klientom porównać oferty różnych deweloperów. Będzie on zawierał zarówno dane dotyczące dewelopera (m.in. o jego doświadczeniu w branży, czy kondycji finansowej), ale również sporo wiadomości o samej nieruchomości i inwestycji, w ramach której ono powstaje.

Czytając prospekt informacyjny należy, przede wszystkim zwrócić uwagę na część poświęconą otoczeniu danej nieruchomości. Znajdziemy tam wiadomości m.in. o prowadzonych i planowanych w pobliżu inwestycjach np. nowym hipermarkecie czy linii tramwajowej. Należy jednak pamiętać, że deweloper ma obowiązek wymienić w prospekcie tylko te, które położone są w promieniu jednego kilometra. Warto, więc sprawdzić we własnym zakresie, czy np. trzy kilometry od naszego nowego M nie powstanie niebawem spalarnia śmieci – komentuje Marcin Maciejewski, ekspert serwisu FinansowySupermarket.pl

Umowa deweloperska

Nowa ustawa wprowadza także definicję umowy deweloperskiej i określa minimalny zakres danych jakie musi ona zawierać. Oprócz wymagań, jakie powinna spełniać umowa, którą klient podpisuje z deweloperem, w nowych przepisach określono kilka istotnych z punktu widzenia klienta zagadnień związanych z podpisywanym dokumentem:

  • prawo klienta do odstąpienia od umowy, jeśli deweloper nie przekaże mu na własność budowanego lokalu w ustalonym terminie, mimo wskazania przez nabywcę dodatkowego 120-dniowego terminu na przeniesienie prawa do takiego lokalu
  • ustalenie ewentualnych kar umownych dla nabywcy na poziomie nie wyższym, niż wysokość kar należnych deweloperowi
  • wymóg zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego
  • wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla inwestycji zawierający roszczenie klienta o przeniesienie własności mieszkania lub domu po jego wybudowaniu.

Eksperci FinansowegoSupermarketu.pl podkreślają, że dwie ostatnie kwestie, mimo dodatkowych kosztów mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa środków klienta, w przypadku bankructwa dewelopera.

Bankructwo dewelopera

Nowa ustawa znacząco umacnia pozycję kupującego nieruchomość w przypadku bankructwa dewelopera. Do tej pory, gdy ogłaszał on upadłość, w praktyce klient tracił wpłacone pieniądze, a często dodatkowo pozostawał z niespłaconym kredytem mieszkaniowym.

Nowe przepisy znacznie skuteczniej chronią klienta w przypadku bankructwa dewelopera. W myśl nowej ustawy, środki zgromadzone na rachunku powierniczym, jak i budowana inwestycja będzie stanowić odrębną od majątku dewelopera masę upadłościową. O dalszym losie zdecyduje zgromadzenie nabywców, które może zdecydować np. o kontynuowaniu inwestycji przez nowego wykonawcę – przekonuje Marcin Maciejewski, ekspert serwisu FinansowySupermarket.pl.

Jakich inwestycji dotyczy ustawa deweloperska?

Ustawa wchodzi w życie 29 kwietnia, po tej dacie deweloperów obowiązuje już większość jej przepisów, ale z jednym ważnym wyjątkiem. Obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych dotyczy tylko inwestycji wprowadzonych do sprzedaży od 29 kwietnia. Naturalnym wydaje się, więc pytanie ile mieszkań na „starych zasadach” jest obecnie w ofercie? Odpowiedzi udzieliła firma Emmerson, zajmująca się monitorowanie sytuacji na rynku pierwotnym, według jej szacunków na koniec marca 2012 w ofercie deweloperów w 7 największych miastach Polski znajdowało się 51 tysięcy mieszkań. To niemal 10 tysięcy więcej w porównaniu z końcem I kwartału 2011. W przypadku tych inwestycji klienci nie będą mogli skorzystać z zalet rachunku powierniczego.

120420.liczba.mieszkan.01.673x474

Aktywność deweloperów w rozpoczynaniu nowych inwestycji widać również w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przez pierwsze dwa miesiące 2012 roku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 8 tysięcy nowych mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 25% w stosunku do poprzedniego roku. Jeszcze większy, ponad 50% wzrost dotyczy liczby uzyskanych pozwoleń na budowę, których deweloperom do końca lutego wydano ponad 12 tysięcy. Zdaniem ekspertów FinansowegoSupermarketu.pl, ten „boom inwestycyjny” z pewnością potrwa do dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Spora liczba mieszkań w ofercie rynkowej oznacza, że jeszcze przez kilka kwartałów będziemy mieli sytuację, w której klienci dla dużej części mieszkań nie będą mogli skorzystać z rachunku powierniczego. Dlatego decydując się na konkretną ofertę, danego dewelopera warto sprawdzić, czy kupując dom lub mieszkanie będziemy już mogli skorzystać z rozwiązań jakie niesie nowa ustawa.

Podsumowanie

Jak zauważają eksperci serwisu FinansowySupermarket.pl, nowa ustawa to z pewnością krok w dobrym kierunku, który w szerokim stopniu zabezpiecza interesy konsumentów. Z perspektywy deweloperów nowe przepisy, oznaczają konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, zarówno określonych bezpośrednio w ustawie, jak i przez banki, które będą prowadziły rachunki powiernicze. Z samych rachunków powierniczych, klienci zaczną korzystać dopiero za kilka miesięcy ze względu na liczbę mieszkań w ofercie deweloperów niepodlegających wymogowi finansowania zakupu za ich pośrednictwem. Całość zmian sprawi jednak, że pierwotny rynek mieszkaniowy będzie bardziej przejrzysty, co powinno zmniejszyć obawy kupujących tzw. „dziurę w ziemi”.

Marcin Maciejewski
analityk FinansowySupermarket.pl