Bezpieczne inwestowanie kluczem do sukcesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.ranking.250xJak wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego dotyczących sytuacji przedsiębiorstw w III kwartale, pomimo barier jakie w obecnej sytuacji ekonomicznej napotykają przedsiębiorcy, ponad 1/5 badanych zamierza w najbliższym czasie zwiększyć nakłady na inwestycje i rozwijać prowadzony biznes. Jak więc radzić sobie w czasach gorszej koniunktury gospodarczej i co może być istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Co mówi rynek

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw na III kwartał 2012 r. (1) przygotowana przez NBP wskazuje, że zgodnie z zapowiedziami niemal 24 proc. badanych przedsiębiorstw zamierza zwiększyć nakłady ponoszone na inwestycje w kolejnym kwartale. Z kolei ponad 12 proc. inwestorów zgłosiło zamiar ich poważnego zwiększenia.

Prognozy mówią także o nowo podejmowanych inwestycjach, które przewiduje w ciągu najbliższego kwartału 20,4 proc. przedsiębiorstw.

Według danych zawartych w raporcie „Skaner MSP” (2) na III kwartał 2012 r., przygotowanym przez Instytut Keralla Research, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się inwestować, wydatki przeznaczą m.in. na technologie i maszyny, modernizację urządzeń, oprogramowanie oraz firmowe pojazdy.

Jednocześnie w dalszym ciągu zauważalny jest pesymizm dotyczący oczekiwań oraz krótkoterminowych prognoz dotyczących prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców. Mimo to, właśnie sektor MSP decyduje o sile polskiej gospodarki, stanowiąc niemal 99 proc. ogółu firm w Polsce. Dlatego też warto wskazać przedsiębiorcom, w jaki sposób postępować przy planowaniu i finansowaniu nowego sprzętu.

Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Obserwowana sytuacja ekonomiczna w kraju, jak również i Europie może skłaniać przedsiębiorców do zachowania zwiększonej ostrożności w odniesieniu do planowanych inwestycji, jak również do ich finansowania. Odnotowuje się również zmniejszanie się roli środków własnych jako źródeł finansowania inwestycji.

– „W dobie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy wnikliwiej niż w okresie dynamicznego wzrostu analizują wpływ podejmowanych inwestycji na rozwój ich firmy jednocześnie dobierając dostawców sprzętu oraz sposób finansowania w sposób zapewniający maksymalizację korzyści przy ograniczaniu ryzyka wystąpienia problemów” – komentuje Piotr Jaworski, Dyrektor Zarządzający Linią Biznesową Retail Leasing w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Przedsiębiorcy którzy decydują się na zakup środków, powinni wybierać finansowanie, które zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo – a więc takie, które w ramach pakietu usług oferuje zabezpieczenie inwestycji przed szkodą czy nieprzewidzianą sytuacją kryzysową. Kolejnym aspektem jest gwarancja pakietu komplementarnych usług, które dostępne jest m.in. dla klientów EFL. Finansowanie leasingiem zarówno ruchomości jak i nieruchomości, łączy się tym samym z innymi narzędziami, uzupełniającymi usługę finansową. Są nimi m.in. możliwość monitorowania zobowiązań finansowych, dostęp do portali interaktywnych, oszczędność czasu, auto zastępcze na czas naprawy w przypadku leasingu aut, czy też sprawna obsługa posprzedażowa – wszystkie te składowe, dostępne w jednej instytucji finansowej ułatwiają zarządzanie biznesem oraz podjętymi inwestycjami.

Europejski Fundusz Leasingowy, kilkakrotnie nagradzany tytułem Firmy Przyjaznej Klientowi oraz Najlepszego Partnera w Biznesie, stara się dostosowywać do zmieniających potrzeb sektora przedsiębiorstw w Polsce, oferując finansowanie począwszy od samochodów, poprzez ciężarówki, maszyny, urządzenia medyczne, a kończąc na sprzęcie IT i oprogramowaniach.

– „Problemy pojawiające się we współpracy z kontrahentami wymagają czasu, który przedsiębiorcy mogliby przeznaczać na myślenie o rozwoju swojego biznesu. Klienci naszej firmy mogą liczyć nie tylko na wygodną i dopasowaną obsługę podczas zawierania umowy leasingu czy też pożyczki, ale także na najwyższy standard obsługi klienta w okresie trwania umowy” – dodaje Piotr Jaworski.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

(1) „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem  stanu koniunktury w III kw. 2012  oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012”, październik 2012
(2) Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wyniki badania Keralla Research – opinie i prognozy przedsiębiorców, III kwartał 2012 r., sierpień 2012