Bezpieczeństwo: Nie tylko listonosze – Poczta Polska na straży majątku

Bezpieczeństwo: Nie tylko listonosze – Poczta Polska na straży majątku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki i inne instytucje finansowe muszą wybierać firmy ochroniarskie ze szczególną pieczołowitością. Wielu decyduje się wybrać usługi Pionu Ochrony Poczty Polskiej, która w tej branży działa od lat.

Przeciętny człowiek, kiedy pomyśli o Poczcie Polskiej, widzi listonosza dostarczającego list. Jednak poczta to nie tylko usługi listowe czy administracyjne, lecz rów­nież profesjonalna logistyka gotówkowa.

Konwojowanie gotówki wiąże się z wysokim ryzykiem. Dlatego każde działanie podejmowane przez pracowników podlega szczegółowym procedurom. Nie mogą oni pozwolić sobie na chwilę nieuwagi czy odejście od ustalonego schema­tu działania. Każdy najmniejszy błąd może kosztować nie­kiedy bajońskie sumy pieniędzy. Nawet jeśli kwota powierzo­na firmie transportowej nie jest wysoka, nie można swoich zadań lekceważyć. Na szali leży nie tylko zarobek klienta, lecz jego zaufanie do firmy. W branży tak specyficznej jest ono na wagę złota. Kilka drobnych pomyłek może zaważyć o reputacji marki na długie lata.

Usługi logistyki gotówki świadczymy od wielu lat. Staż w branży jest szczególnie ważny w przypadku konwojowania gotówki czy dokumentów niejawnych. Nasi pracownicy są doświadczeni, związani z firmą. Wiemy, że możemy na nich pole­gać. Działamy zgodnie z wszystkimi normami prawa bankowego i regulacjami prezesa NBP. Dzięki temu nie tylko my ufamy na­szym pracownikom, ale również nasi klienci. Zdajemy sobie jed­nak sprawę z wyzwań technologicznych. Logistyka gotówki musi wyprzedzać wszystkie nowinki technologiczne, aby być praw­dziwie skuteczną. Dlatego regularnie wprowadzamy innowacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa transportu. Można powiedzieć, że logistyka gotówki to taki wyścig zbrojeń. Trzeba wyprzedzać ruchy przeciwników i rozpracowywać zawczasu ich strategie – mówi Jacek Jasiński, dyrektor zarządzający Pio­nem Poczta Polska Ochrona.

Swoją pozycję jako firmy stabilnej i rzetelnej Poczta Polska buduje od ponad 450 lat. Podlega prawu, które ściśle reguluje sposób przewożenia pieniędzy lub przedmiotów wartościo­wych oraz odpowiedzialność poszczególnych osób biorących udział w konwoju. Rola każdego pracownika jest szczegółowo określona. Poczta swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju, dlatego wyjątkowo dbać musi o przestrzeganie przepi­sów i norm prawnych.

nbs.2017.09.foto.101.b.850xKonwojowanie to jednak nie tylko transport banknotów. Przewozi się również czeki, bony, weksle i inne dokumenty zastępujące pieniądze. Pod transport wartości pieniężnych podchodzą również kruszce, kamienie szlachetne, muzealia, numizmaty czy filatelistyka. Poczta Polska jako jedna z nie­licznych firm posiada również prawo do transportu broni, amunicji itp. Transport takich przedmiotów podlega bardzo restrykcyjnym przepisom. Spełnione muszą być najwyższe wymogi bezpieczeństwa! Nietrudno wyobrazić sobie, co mo­głoby się stać, gdyby taki transport trafił w niepowołane ręce.

Jednakże z oferty Poczty Polskiej w zakresie konwo­jowania korzystają nie tylko instytucje finansowe i firmy handlowe. Do zakresu usług należy również transport dzieł sztuki czy elektroniki. Dobra o wysokiej wartości pieniężnej lub sentymentalnej warto polecać tylko zaufanym firmom. Kiedy przedmiot ma również wartość sentymentalną, ewen­tualna kradzież wiąże się z dodatkową stratą, przykładowo gdyby skradziony został, z nieodpowiednio zabezpieczonego konwoju, obraz znanego mistrza przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Pion Poczta Polska Ochrona jest wyspecjalizowaną jed­nostką. Zarządzający nią zawsze podkreślają, jak ważna w tej branży jest możliwość zaufania swoim pracownikom. Nawet najbardziej szczegółowe i restrykcyjne procedury nie pomo­gą, kiedy zawiedzie człowiek. Dlatego Poczta Polska swoich konwojentów zatrudnia na umowy o pracę, zapewnia im nie­zbędne szkolenia i komfort psychiczny. Wszak na barkach tych ludzi spoczywają niekiedy miliony.