BEST II NSFIZ znów na zakupach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

best.s.a.01.339x400Grupa BEST będzie zarządzać kolejnym portfelem wierzytelności

BEST II NSFIZ, jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pakiety wierzytelności, podpisał umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 149,5 mln zł.

31 marca br. BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST II NSFIZ), fundusz sekurytyzacyjny zarządzany przez BEST TFI, podpisał umowę z jednym z krajowych banków, dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 149,5 mln zł. Transakcja obejmuje ponad 25 tys. wierzytelności wobec osób fizycznych z tytułu kredytów gotówkowych i ratalnych oraz kart kredytowych.

– Sfinansowanie transakcji nastąpi ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii C, wyemitowanych przez fundusz w styczniu br. – tłumaczy Krzysztof Borusowski, prezes BEST TFI. – W miarę nadarzających się interesujących ofert, BEST II NSFIZ zamierza kontynuować nabywanie portfeli wierzytelności, których windykacja przyniesie zyski inwestorom i obligatariuszom funduszu – dodaje prezes.

Obsługa nabywanego portfela wierzytelności zostanie powierzona BEST S.A.

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest notowana na GPW spółka BEST. Uwzględniając powyższą transakcję, w ostatnich trzech latach fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 3,4 mld zł.

Grupa BEST planuje zwiększyć skalę działalności, m.in. dzięki realizowanemu obecnie dwuletniemu programowi publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W poniedziałek, 31 marca, ruszyły zapisy na obligacje BEST serii K1 o łącznej wartości 45 mln zł, które są oferowane inwestorom detalicznym – jest to pierwsza emisja realizowana w ramach powyższego programu. Oferującymi obligacje BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji są: mBank oraz Dom Maklerski mBanku.

Źródło: BEST S.A.