BESI rozpoczyna pokrywanie Comarch z rekomendacją KUPUJ oraz ceną docelową 167,2 PLN

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

besi.02.400BESI rozpoczyna pokrywanie Comarch z rekomendacją KUPUJ oraz ceną docelową 167,2 PLN dającą 32 proc. potencjał wzrostu. Comarch jest producentem oprogramowania gdzie około 80 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów i usług własnych. Konsekwentna strategia rozwoju sprzedaży zagranicą spowodowała, że obecnie około 60 proc. przychodów jest generowanych w Polsce, a 40 proc. zagranicą, głównie w sektorze telekomunikacji, Handlu i Usług oraz ERP.

W 2014 roku Comarch wypracował rekordowe wyniki z przychodami ponad 1 miliard PLN oraz EBITDA na poziomie 153 milionów PLN (skorygowana EBITDA na poziomie 163 milionów PLN) oraz zysku netto na poziomie 73 milionów PLN przy dynamice CAGR 2010-14 dla przychodów oraz EBITDA na poziomie 8 proc./21 proc. Rok 2015 przyniesie spadek tempa wzrostu przychodów do 4 proc. (z 10,5 proc. w 2014 roku) jako wynik spowolnienia na krajowym rynku publicznym (efekt przejścia budżetów EU) oraz EBITDA do poziomu 149 milionów PLN spowodowane spodziewanymi zwiększonymi kosztami wynagrodzeń w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia. Jednakże, BESI wierzy że Comarch powinien być dalej traktowany jako spółka wzrostowa gdyż 2016 rok powinien przynieść ożywienie w krajowym rynku IT a rosnący portfel zamówień zagranicą powinien wspierać ekspansję zagraniczną. Główną zaletą Comarchu jest szeroka paleta produktów (jak np. ERP, systemy lojalnościowe, systemy billingowe oraz rozwiązania dla e-Medycyny), stale rosnący portfel zamówień (wysokie jednocyfrowe tempo wzrostu), ekspansja zagraniczna na atrakcyjne rynki (np. Ameryka Łacińska). BESI spodziewa się ze Comarch wypłaci w 2015 roku dywidendę na poziomie 1,5 PLN na akcję co implikuje 1,1 proc. stopę dywidendy.

Obecnie Comarch notowany jest na wskaźniku EV/EBITDA na rok 2015/16 na poziomie 6.0x/5.5x oraz na wskaźniku P/E 2015/16 na poziomie 14x/13.3x co jest z 39 proc./40 proc. oraz 26 proc./19 proc. dyskontem do porównywalnych spółek zagranicznych oraz z 17 proc./25 proc. dyskontem do polskich spółek informatycznych na wskaźniku EV/EBITDA. Biorąc pod uwagę potencjał wzrostowy spółki, BESI wierzy że tak wysokie dyskonto nie jest uzasadnione.

Prognoza wyników na 1Q15: BESI spodziewa się 7 proc. wzrostu przychodów do poziomu 224 miliony PLN wsparte przez takie segmenty jak Handel i Usługi, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz segment Medyczny. Zmieniająca się struktura przychodów w stronę bardziej marżowych usług oraz rozwiązań w chmurze powinna mieć pozytywny wpływ na rentowność. BESI spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży wzrośnie do 22 proc. z 20,6 proc. rok wcześniej. BESI spodziewa się EBITDA na poziomie 24,5 milionów PLN co da 16 proc. wzrost rok-do-roku, EBIT na poziomie 10,1 milionów PLN (30 proc. wzrost rok-do-roku) oraz zysku netto na poziomie 8,4 miliona PLN (55 proc. wzrost rok-do-roku).

Agata Piekarz