BESI Grupo Novo Banco o rynku sprzedaży detalicznej: Eurocash/Emperia/LPP/CCC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy BESI Grupo Novo Banco dnia 12 grudnia b.r. wydali rekomendacje dla następujących spółek sektora sprzedaży detalicznej: Eurocash/Emperia/LPP/CCC.

Eurocash

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Eurocash, wskazując na wciąż wymagającą wycenę w zestawieniu z zagranicznymi spółkami porównywalnymi, a także trudne otoczenie rynkowe w branży FMCG. Nowa cena docelowa akcji 35,1 PLN (podniesiona o 4 proc. z 34,0 PLN) implikuje 10 proc. potencjał spadkowy. BESI utrzymało zalecenie Sprzedaj, pomimo oczekiwanego dobrego momentum wyników w kolejnych kwartałach, podkreślając, że wzrost wyników w krótkim terminie powinien być napędzany głównie przez konsolidację przejętych podmiotów (Kolporter, Inmedio i Rogala oraz opóźniona realizacja efektu synergii w logistyce w Tradis), a dodatkowo wspierany przez efekt niskiej bazy. Zdaniem BESI rynek nadal postrzega Eurocash jako spółkę wzrostową i dlatego akceptuje bardzo wysokie mnożniki, podczas gdy, zdaniem analityków, po wzroście EBITDA w 2015E o 18 proc. r/r wzrost w kolejnych latach powinien zwolnić do poziomu jednocyfrowego (8 proc. w 2016E). Akcje spółki są wyceniane na 11.8x EV/EBITDA na 2015E, z bardzo wysoką 61 proc. premią do Jeronimo Martins (JMT PL, rekomendacja Neutralna, cena docelowa 8,20 EUR) i z 48 proc. premią do porównywalnych spółek z rynków wschodzących, co zdaniem analityków nie jest uzasadnione.

Szczegóły – pobierz.

Emperia

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla spółki Emperia. Nowa cena docelowa akcji 55,0 PLN (obniżona o 19 proc.) oznacza 8 proc. potencjał wzrostowy. BESI obniżył swoje prognozy EBIT na okres 2015-16E odpowiednio o 21 proc. i 29 proc., z następujących powodów: niska liczba otwarć nowych sklepów od początku roku; niedawna korekta w dół przez zarząd planu otwarć nowych supermarketów Stokrotki na kolejne lata; znacznie trudniejsze otoczenie rynkowe, wynikające z różnorodnych działań promocyjnych prowadzonych przez konkurencję i wyższych wydatków na marketing; jak również deflacja cen żywności, która wywiera dodatkową presję na sprzedaż porównywalną LFL, przy jednoczesnej inflacji po stronie kosztowej. Na ten rok analitycy nieznacznie podnieśli swoją prognozę zysku operacyjnego (o 6 proc.) ze względu na dość mocną marżę brutto odnotowaną od początku roku (28,5 proc.). Zważywszy jednak na trudne otoczenie rynkowe, nie zakładają utrzymania takiego poziomu marż w najbliższych kwartałach. Akcje spółki są obecnie notowane na rozsądnym poziomie 6.9x EV/EBITDA za 2015E (z 14 proc. dyskontem do porównywalnych spółek z rynków wschodzących) a mnożnik P/E wynosi 20.2x, na poziomie zbliżonym do porównywalnych spółek zagranicznych.

Szczegóły – pobierz.

LPP

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco obniża rekomendację dla spółki LPP z Kupuj na SPRZEDAJ. Cena docelowa akcji została obniżona o 22 proc., do kwoty 7,520 PLN, co oznacza 10 proc. potencjał spadkowy. Biorąc pod uwagę konflikt między Rosją a Ukrainą, niekorzystne lokalne warunki pogodowe w ostatnich miesiącach oraz pierwsze sygnały ze spółki wskazujące na spadek odwiedzalności w sklepach Polsce, oraz ponowną korektę w dół planów spółki dotyczących liczby otwarć nowych sklepów w tym roku, BESI obniża swoje prognozy EBITDA na 2014-16E o 12 proc./16 proc./13 proc. Po raczej słabych wynikach od początku roku, analitycy prognozują w 4Q14E brak wzrostu na poziomie zysku EBITDA r/r i zaledwie 9 proc. wzrost zysku netto. W efekcie, w całym 2014 roku BESI spodziewa się tylko 6 proc. wzrostu EBITDA r/r oraz braku wzrostu zysku netto. Analitycy nadal postrzegają LPP jako dobrze zarządzaną spółkę i oczekują, że już w 2015 roku LPP powróci do dwucyfrowego tempa wzrostu. BESI uważa jednak, że planowane zastąpienie wzrostu na wschodzie rynkiem niemieckim będzie wzmagało poniesienia dodatkowych kosztów i wpłynie na pogorszenie rentowności, przynajmniej w ciągu pierwszych kilku lat. Po korekcie prognoz wyników, oczekiwana średnioroczna stopa wzrostu zysku na akcję w okresie 2013-16E spada do 18 proc. (z wcześniej oczekiwanej 28 proc.), podnosząc wskaźnik PEG za 2015E do nieatrakcyjnego poziomu 1.6x.

Szczegóły – pobierz.

CCC

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco obniża rekomendację dla spółki CCC z Kupuj na NEUTRALNĄ. Cena docelowa akcji została zwiększona do 140 PLN (wzrost o 9 proc.), po uwzględnieniu następujących zmian w modelu BESI: (1) spodziewane oszczędności podatkowe, których wartość analitycy wyceniają na 8,3 PLN/akcję; (2) istotnie niższy średni ważony koszt kapitału wynoszący 7,8 proc. (spadek o 1 punkt procentowy) wynikający z założenia znacząco niższej stopy wolnej od ryzyka, częściowo skompensowany obniżką zakładanej rezydualnej stopy wzrostu (do 1,5 proc., w dół o 0,5pp); oraz (3) obniżenie prognozy na 2015 o 14 proc. r/r na poziomie EBITDA. Po widocznym wzroście ceny akcji w związku z niedawnym włączeniem spółki do indeksu MSCI Poland (+14 proc. od daty ogłoszenia) oraz dzięki oczekiwanemu dobremu momentum wyników, zdaniem BESI aktualna wycena CCC na poziomie P/E 23.0x na przyszły rok wygląda dość rozsądnie, biorąc dodatkowo pod uwagę wskaźnik PEG znacząco poniżej 1.0x (na poziomie 0.72x). Nowa cena docelowa akcji implikuje 5 proc. potencjał spadkowy, uzasadniając obniżkę rekomendacji.

Szczegóły – pobierz.

Maria Mickiewicz
Analityk
BESI Grupo Novo Banco