BCC popiera zapowiadane zmiany w rozporządzeniach koszykowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lekarze.01.250x163.gifTrwają uzgodnienia i konsultacje nad projektami rozporządzeń koszykowych. Zdaniem BCC prace w tym zakresie należy przyspieszyć i możliwie szybko zakończyć, tak by płatnik - NFZ mógł się dobrze przygotować do przyszłorocznego kontraktowania świadczeń. Oczekujemy zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Zdrowia i debaty na temat zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Zdaniem firm członkowskich BCC nowe rozporządzenia koszykowe to szansa na ich zracjonalizowanie, doprecyzowanie i aktywne nimi zarzadzanie.  Akceptujemy propozycje, by wiele  przestarzałych i nieefektywnych terapii zostało usuniętych w trosce  o bezpieczeństwo i efektywność leczenia  pacjentów. Przestarzałe terapie to także  niepotrzebne, zbyt wysokie koszty dla szpitali.

Nowy koszyk świadczeń gwarantowanych może być podstawą do wprowadzenia  efektywnego dodatkowego systemu  ubezpieczeń zdrowotnych. Muszą być one precyzyjnie, ustawowo zdefiniowane. Towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują  takiego koszyka, który da im szansę dalszego  rozwoju na tym rynku. W opinii przedsiębiorców ustawa o dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniu  zdrowotnym musi być tak skonstruowana by nie dzieliła  Polaków. W koszyku świadczeń gwarantowanych muszą pozostać te, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne tym obywatelom, którzy nie wykupią dodatkowego ubezpieczenia. Ustawowe regulacje muszą stworzyć mechanizm zabezpieczający rzeczywistą realizację świadczeń na rzecz pacjentów korzystających wyłącznie z opieki zdrowotnej w ramach powszechnego systemu, co oznacza skrócenie czasu dostępu do świadczeń medycznych.

Wszystko to musi pozostawać  w  zgodności z art. 68 Konstytucji RP gwarantującym równy dostęp wszystkim obywatelom do świadczeń  finansowanych z publicznych pieniędzy, a także stanowić  wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r. który orzekł o obowiązku zapewnienia  warunków  realizacji prawa obywateli do ochrony zdrowia.

Wszyscy mamy świadomość niedostatecznego poziomu finansowania opieki zdrowotnej i konieczności zbudowania dodatkowego, efektywnego strumienia  jej finansowania.

Projekt założeń do ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach powinien być jak najszybciej poddany konsultacjom społecznym. Oczekujemy, że przyszła ustawa stworzy możliwość objęcia dodatkowymi ubezpieczeniami zasadniczej części społeczeństwa i spowoduje, że staną się one realną częścią opieki zdrowotnej. Dzięki temu szpitale będą mogły podpisywać kontrakty nie tylko z NFZ. Wprowadzenie dodatkowych  polis oraz urealnienie koszyka może być skutecznym środkiem ratowania finansów publicznego płatnika i systemu lecznictwa w Polsce.

BCC popiera zapowiadane zmiany w rozporządzeniach koszykowych. Opowiadamy się za wprowadzeniem, zgodnie z zasadą solidaryzmu, systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, który uzupełni system publiczny, a nie go zastąpi. Pozytywny koszyk ubezpieczeń dodatkowych nie może naruszać koszyka Narodowego Funduszu  Zdrowia.

Anna Janczewska-Radwan
minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Mec. Zenon Wasilewski
ekspert BCC ds. prawa medycznego