Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaskarżył uchwały akcjonariuszy Idea Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaskarżył uchwały akcjonariuszy Idea Banku
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), pełniący rolę kuratora w Idea Banku, zaskarżył uchwały akcjonariuszy z 28 czerwca br., udzielające absolutorium członkom rady nadzorczej oraz zarządu za 2018 rok, podał bank w komunikacie. Idea Bank obecnie analizuje uzasadnienie decyzji.

#BFG, pełniący rolę kuratora w @IdeaBankSA, zaskarżył uchwały akcjonariuszy z 28 czerwca, udzielające absolutorium członkom rady nadzorczej oraz zarządu za 2018 r. #IdeaBank

BFG zaskarżył uchwały Idea Banku dotyczące udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom rady nadzorczej: przewodniczącemu Leszkowi Czarneckiemu, wiceprzewodniczącemu Remigiuszowi Balińskiemu, oraz członkom zarządu: Izabeli Lubczyńskiej, Krzysztofowi Bieleckiemu, Arturowi Gaborowi, Piotrowi Kamińskiemu i Dariuszowi Krawczykowi.

Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenie 28 czerwca br. udzielili także absolutorium z wykonywania obowiązków Magdalenie Skwarzec, Rafałowi Grodzickiemu, Piotrowi Miałkowskiemu, Jaromirowi Frankowiczowi, Tomaszowi Górskiemu, Arturowi Kubińskiemu, Piotrowi Petelewiczowi, Dariuszowi Danilukowi. Absolutorium otrzymał także wiceprezes i p.o. prezesa Jerzy Pruski.

Czytaj także: KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku >>>

Walne zgromadzenie Idea Banku nie udzieliło natomiast absolutorium z wykonania obowiązków byłemu prezesowi Tobiaszowi Buremu, Małgorzacie Szturmowicz, Anecie Skrodzkiej-Książek ani Dariuszowi Makoszowi.

Idea Bank podał w komunikacie, że na chwilę obecną nie doręczono mu jeszcze odpisu pozwu o uchylenie uchwał.

Idea Bank analizuje uzasadnienie decyzji BFG

„Obecnie Idea Bank analizuje uzasadnienie decyzji Bankowego Funduszu Gwarantowanego, który pełni funkcję kuratora w Idea Bank od 15 maja 2019 r.” – czytamy w oświadczeniu banku.

Czytaj także: Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze >>>

„Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28 czerwca 2019 r., podczas ZWZ, żaden akcjonariusz nie głosował przeciwko uchwałom dotyczącym udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zgodnie z wiedzą banku, żaden akcjonariusz nie zgłosił również sprzeciwu wobec podjętych uchwał” – czytamy dalej.

Akcjonariusze przyjęli sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej banku

Bank podkreśla, że akcjonariusze przyjęli sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej banku, a także sprawozdania finansowe i ostatecznie skwitowali działania wszystkich członków rady nadzorczej oraz wszystkich członków zarządu, co do których były zgłoszone wnioski o udzielenie absolutorium za 2018 r., także osobom objętym aktualnie przez zaskarżenie BFG.

„Idea Bank jest spółką publiczną i zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami rynku finansowego na bieżąco publikuje wszystkie ważne informacje w raportach bieżących” – wskazano także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews