Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność

Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dyskusja nad kształtem modelu bankowości spółdzielczej w Polsce nabiera tempa. Mówiono o tym szeroko podczas zakończonego we wrześniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podkreślono wówczas, że brakuje ujednoliconego podejścia banków spółdzielczych i wspólnego modelu odnośnie stosowanych rozwiązań informatycznych. Tymczasem, łącząc siły w tym obszarze, mogłyby one sprostać wyzwaniom technologicznym i efektywnie konkurować z bankami komercyjnymi. W tym względzie warto wzorować się na innych i brać przykład z wypracowanych już rozwiązań.

Jacek Gieorgica

Według uczestników tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wiele kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych wymaga ponownego zdefiniowania w polskich realiach rynkowych. W czasie licznych wystąpień i dyskusji panelowych wskazywano m.in. potrzebę weryfikacji dotychczasowej roli oraz zakresu kompetencji pojedynczego banku spółdzielczego. Określano zestaw parametrów, które w każdym banku powinny być identyczne, mówiono też o kompetencjach banku zrzeszającego oraz systemu ochrony instytucjonalnej – nadrzędnym celem jest w tym wypadku optymalna efektywność całej grupy jako uczestnika rynku usług finansowych.

Ujednolicone IT

 

Jacek Gieorgica
Specjalista z zakresu badań i analiz w zespole Public Relations w Związku Banków Polskich. Prowadzi projekty dotyczące monitoringu i badań opinii, w tym badanie „Wizerunek Sektora Bankowego” i „Monitor Bankowy”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Programu Warsaw-Illinois Executive MBA

Jednym z wiodących tematów forum było natomiast ujednolicone podejście do rozwiązań informatycznych. Nie bez przyczyny wątek ten pojawiał się niemal we wszystkich wystąpieniach. W ocenie Narodowego Banku Polskiego, obszar technologiczny jest jednym z trzech – oprócz wyzwań regulacyjnych i środowiskowych – wymagających większej uwagi lub zmian w działalności lokalnych instytucji finansowych. Aby im sprostać, niezbędne jest przeprowadzenie procesów konsolidacyjnych, pozwalających nadążać za rozwojem technologicznym i skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi. Nie chodzi jednak o konsolidację rozumianą jako łączenie podmiotów, ale jako budowę wspólnych – w ramach całego sektora lub poszczególnych zrzeszeń – elementów infrastruktury, oferty, produktów czy też narzędzi – w tym przede wszystkim informatycznych pozwalających na osiąganie korzyści skali. Nieuniknione jest odpowiednie reagowanie na potrzeby klienta związane z nowymi technologiami. Wymaga to poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, a działając w pojedynkę, banki spółdzielcze nie dadzą sobie z tym rady.

W obecnych realiach, przy braku wspólnego modelu funkcjonowania systemów biznesowych i dostosowanych do nich systemów informatycznych, poszczególne banki wdrażają systemy i aplikacje na własną rękę. Różnorodność rozwiązań rozwijanych niezależnie od siebie sprawia, że bardzo często systemy takie nie współpracują ze sobą, zatem banki spółdzielcze nie mają możliwości podejmowania wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania klientów i skutecznego konkurowania z bardzo zaawansowanymi pod względem technologicznym bankami komercyjnymi. Bardzo często, ze względu na ograniczone zasoby, systemy informatyczne, jakimi dysponują, oferują jedynie podstawowe funkcjonalności, które z jednej strony utrudniają wywiązywanie się ze stale rosnących obowiązków informacyjnych, z drugiej natomiast nie pozwalają na w pełni efektywne prowadzenie działalności. Na dłuższą metę trudno wyobrazić sobie sytuację, w której banki spółdzielcze wdrażają indywidualne rozwiązania informatyczne, tak jak ma to miejsce obecnie. Zaawansowane systemy informatyczne zawsze bę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI