Bankowość spółdzielcza w Niemczech: RAIFFEISEN TUŻ ZA ROGIEM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.12.foto.059.250xNiemieckie banki spółdzielcze obsługują łącznie 30 mln klientów - osób prywatnych i przedsiębiorców, w tym 17,3 mln swoich członków, z których większość stanowią mieszkańcy miast.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Niemcy należą do najbardziej zurbanizowanych krajów na świecie, w 2072 miastach żyje 88 proc. spośród 82 mln mieszkańców. Cztery największe miasta liczące ponad milion mieszkańców to: Berlin, Hamburg, Monachium i Kolonia. 9 miast liczy od 500 tys. do 1 mln mieszkańców, do dużych miast należy też zaliczyć 62 miasta z ludnością 100-500 tys. W każdym z dziesięciu największych miast niemieckich funkcjonuje przynajmniej jeden bank spółdzielczy.

Banki idą za klientami W kraju uchodzącym za kolebkę europejskiej spółdzielczości bankowej zarówno w przypadku banków Raiffeisena, jak i banków ludowych tradycyjne grupy docelowe klientów, przynajmniej do połowy XX w. były na tyle duże, że ich działalność mogła być rentowna. Jednakże już kilka lat po wojnie w związku z nasileniem się migracji ludności ze wsi i małych miast do dużych ośrodków miejskich sytuacja rynkowa banków spółdzielczych zaczęła się zmieniać. Musiały one pójść za swoimi klientami do miast, by również tam szukać nowych klientów.

O dużym spadku liczby farmerów, którzy należą do tradycyjnych klientów banków Raiffeisena, świadczy zmniejszenie się liczby gospodarstw rolnych w RFN z 1,6 mln w 1950 r. do 550 tys. w 1995 r. Obecnie na terytorium całych Niemiec istnieje tylko 360 tys. gospodarstw, a zatrudnienie w rolnictwie wynosi 666 tys. osób, co stanowi 1,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce. Gdyby nawet każdy farmer był klientem banku Raiffeisena, to populacja tych klientów nie byłaby zbyt duża, zważywszy iż w Niemczech działa ponad 400 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI