Bankowość spółdzielcza: Bankowość spółdzielcza w epoce rewolucji cyfrowej

Bankowość spółdzielcza: Bankowość spółdzielcza w epoce rewolucji cyfrowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wypracowanie nowego modelu biznesowego dalszego funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce to proces nieunikniony. Z kolei złożoność czynników warunkująca ich efektywne działanie jest tak duża, iż należy skoncentrować się na wielu obszarach, poszukując bezpiecznego i optymalnego rozwiązania.

Mieczysław Groszek
prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa,
wiceprezes ZBP w latach 2010–2017

Stwierdzenie, że przed bankowością spół­dzielczą stają dziś nowe wyzwania to tru­izm. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w wokół niej – nie tylko w sektorze banko­wym jako całości, ale i w jego otoczeniu, tak krajowym, jak i międzynarodowym. A wszyst­ko dlatego, że jedną z ważniejszych cech rewo­lucji cyfrowej jest jej ponadsektorowy zasięg.

Nie można dzisiaj dotrzymywać kroku światowym innowacjom (a one szybko osiąga­ją zasięg powszechny), bez synergii pomiędzy sektorami, w tym budowania relacji z nowo powstałym sektorem technologii finansowych, zwanym fintechem. W tym kompleksowym obrazie nową rolę odrywać będzie państwo, które swoimi regulacjami, a także programami rozwo­jowymi i związanymi z tym funduszami, może sprzyjać szybkiemu rozwojowi innowacji.

Polska – znaczący ośrodek innowacji finansowej

Nasz kraj ma szansę stać się znaczącym ośrodkiem innowacji finansowej nie tylko o znaczeniu lokalnym. Warszawa, oczywiście we współpracy z innymi miasta­mi (choćby Poznaniem, Wrocławiem czy Łodzią), może odgrywać rolę regionalnego „HubuFintech”. W efekcie w Polsce powstać może nowoczesna infrastruktura insty­tucjonalna, prawna i technologiczna skutkująca budową produktów istotnych na skalę europejską lub nawet glo­balną. Fundamentem polskiego sektora finansowego są banki, które uchodzą za jedne z najbardziej innowacyj­nych na świecie, nie tylko w ujęciu technologicznym, ale także produktowym. Również nowoczesna infrastruktura międzybankowa daje podstawę do kolejnych innowacji (płatności natychmiastowe, powszechne płat­ności zbliżeniowe itp.), a rozwiązania wdrażane w polskich bankach są często kopiowane na in­nych rynkach.

Co więcej, w ciągu ostatnich kilkunastu la­tach powstało wiele tzw. startupów bankowych, które obecnie są dużymi instytucjami finanso­wymi (mBank, Alior Bank, Idea Bank), a sztan­darowym fintechem, stworzonym wspólnie przez banki, jest Polski Standard Płatności, operator systemu mobilnych płatności Blik. Nasza specyfika to także zaawansowany poziom współpracy banków z podmiotami niebanko­wymi, w szczególności w obszarze płatności internetowych. Zaawansowanie technologiczne polskich banków daje podstawy do twierdzenia, że insty­tucje te w Polsce już dziś należą do sektora fintech.

Polska to duży rynek wewnętrzny, dysponujący wyso­kiej klasy (i wciąż względnie tanimi) programistami, oraz niewykorzystany w odpowiednim stopniu potencjał ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI