Bankowość i Finanse | Zadłużenie Konsumentów i Firm | Jest lepiej, niż się spodziewano

Bankowość i Finanse | Zadłużenie Konsumentów i Firm | Jest lepiej, niż się spodziewano
Fot. stock.adobe.com/Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaburzenia w gospodarce wywołane pandemią nie pozostały bez wpływu na sytuację finansową firm i konsumentów. Wydaje się jednak, iż kolejne tarcze finansowe dość skutecznie ograniczyły negatywne skutki sukcesywnie wprowadzanych restrykcji.

Polska gospodarka w 2019 r. osiągnęła dobre wyniki, a nasz PKB odnotował wartość 565,85 mld dolarów (ceny bieżące) i wzrósł o 4% – wskazują statystyki GUS. Stopa bezrobocia na koniec minionego roku kształtowała się na dość niskim poziomie 5,2%. To pozwoliło większości firm, jak i konsumentów wejść w rok 2020 w dobrej kondycji finansowej. Działania osłonowe wprowadzone przez rząd w związku z pandemią tylko w części wsparły firmy i zatrudnionych w nich pracowników.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na koniec października 2020 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 549 tys. kobiet oraz 469,4 tys. mężczyzn. W porównaniu do końca października 2019 r. populacja bezrobotnych kobiet wzrosła o 73,4 tys. (o 15,4%), a mężczyzn o 104,4 tys. (o 28,6%). Wbrew temu, czego można było oczekiwać ze względu na gorszą sytuację ekonomiczną firm, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej nie obniżyło się znacząco w kolejnych okresach. W IV kw. 2019 r. wynosiło ono 5198,58 zł, w I kw. br. – 5331,47 zł, w II – 5024,48 zł, a w III -5168,93 zł. Jesienne ograniczenie działalności gospodarczej zapewne obniży średni poziom wynagrodzeń, choć w mniejszym stopniu niż miało to miejsce na wiosnę.

Problemów ze spłatami kredytów jeszcze nie ma?

Jak poinformowało w listopadzie 2020 r. Biuro Informacji Kredytowej, problemy ze spłatą zobowiązań będące skutkiem pandemii nie mogły się jeszcze w pełni zmaterializować w odczytach indeksów jakości, ponieważ obejmują one opóźnienia regulacji zobowiązań powyżej 90 dni, a niektórzy kredytobiorcy, z powodu sytuacji wywołanej COVID-19, skorzystali z odroczenia spłaty rat kredytowych. Część tych moratoriów już się zakończyła, najwięcej we wrześniu – 173,87 tys. na kwotę 17,65 mld zł. Obecnie rachunki te są uważnie obserwowane.

Poziom ryzyka portfela kredytów konsumpcyjnych od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, a październikowy odczyt to 1,41%. Znacznie gorszą jakość (najniższą wśród wszystkich grup produktowych) wykazują kredyty gotówkowe. W ich przypadku odsetek NPL wyniósł 3,73%. Mimo wcześniejszych obaw o wzrost szkodowości kredytów w obydwu kategoriach, październik utrzymał wrześniowy trend poprawy. W porównaniu do października 2019 r. wartość Indeksu Jakości Kredytów gotówkowych polepszyła się (spadła) aż o 2,33%, a w porównaniu do odczytu wrześniowego o 0,29%. We wrześniu poprawiła się również jakość kredytów ratalnych – wartość indeksu w okresie 12 miesięcy polepszyła się (spadła) o 0,76 pkt. proc.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK