Bankowość i Finanse | Technologie | Mobile to jest to

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfryzacja wspiera produktywność, umożliwia optymalizację procesów, zwiększenie aktywności zawodowej i wprowadzanie innowacji produktowych, czego efektem jest szerszy dostęp do rynków. Także i Polska od kilku lat przechodzi intensywną, cyfrową transformację, w wyniku której nasz kraj dorównał do średniej europejskiej, a pod względem cyfrowego popytu wręcz osiągnął wskaźniki lepsze aniżeli kraje Europy Zachodniej.

Dr Marcin Idzik
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Associate Director KANTAR TNS, Dr nauk ekonomicznych, autor licznych opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych.

Polskie społeczeństwo plasuje się w europejskiej czołówce pod względem intensywności korzystania z internetu, podczas gdy jeszcze w 2016 r. w kwestii dostęp do sieci oraz nasycenia rynku smartfonami pozostawaliśmy w tyle za państwami Europy Zachodniej. 89% mieszkańców kraju korzysta z internetu przynajmniej kilka razy dziennie, w przypadku Europy odsetek ten wynosi 79%. W polskim społeczeństwie wśród motywatorów korzystania z usług online dominuje łatwość, wygoda i wysoka dostępność tego typu usług, a wśród demotywatorów na relatywnie niskim poziomie są uwarunkowania związane z kosztami lub technicznymi barierami dostępu do internetu.

Z nosem w smartfonie

Polscy konsumenci dołączyli do grona mobile-centric, co oznacza, że już ponad połowa wszystkich aktywności online jest realizowana za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Jest to warte uwagi, gdyż Polska jest krajem, w którym odsetek posiadających laptopy (82%) jest znacząco wyższy niż w krajach Europy Południowo-Wschodniej (61%). Pomimo to zdecydowanie ponad połowa społeczeństwa aktywność online realizuje tylko i wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych. Mieszkańcy Polski w dziennym budżecie czasu przeciętnie 5,3 godziny spędzają online, wykonując w tym czasie przeciętnie jedenaście rodzajów aktywności, korzystając średnio z pięciu platform. Dodatkowo Polacy znacznie częściej w porównaniu do średniej europejskiej uważają, że nie spędzają zbyt dużo czasu, korzystając z urządzeń mobilnych.

Cyfryzacja wpisała się na dobre w zwyczaje Polaków również w obszarze załatwiania urzędowych spraw. Polacy są pod tym względem w gronie europejskich liderów, biorąc pod uwagę otwartość na obsługę online w urzędach i instytucjach publicznych. Połowa naszego społeczeństwa preferuje kontakt z administracją publiczną za pośrednictwem kanału online. Na świecie odsetek ten wynosi 43%, w krajach Europy Północnej oraz Europy Zachodniej 41%, a w krajach Europy Południowej i Wschodniej 45%. Jednocześnie w Polsce notowany jest jeden z wyższych w skali europejskiej wskaźników zaufania (52%) do wdrażania technologii w publicznych usługach celem ułatwienia realizacji spraw urzędowych przez społeczeństwo.

Zdecydowanie ponad połowa polskich konsumentów korzysta z mediów online, i także w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK