Bankowość i Finanse | Technologie | Czas generatywnej AI?

Bankowość i Finanse | Technologie | Czas generatywnej AI?
Źródło: TUATARA.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Upowszechnienie generatywnej sztucznej inteligencji będzie bez wątpienia jednym z głównych trendów technologicznych obecnego roku. Ten kolejny już etap cyfrowej rewolucji w globalnej gospodarce będzie mieć silne przełożenie na funkcjonowanie banków i ich relacje z klientami.

Analitycy Accenture nie mają wątpliwości, iż GenAI zmieni branżę finansową nie do poznania. W opublikowanym 8 stycznia br. raporcie „Top 10 banking trends for 2024”, przypominają oni, że ćwierć wieku temu bankowość stała u progu ery cyfrowej, a internet dopiero zaczynał ujawniać swój potencjał. Już wtedy większość bankowców miała silne przeczucie daleko idących zmian. Dziś podobne odczucia towarzyszą generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza wobec postępującej migracji banków do chmury, co pozwala na przetwarzanie coraz większych zbiorów danych. Stąd przeświadczenie, że era sztucznej inteligencji zmieni funkcjonowanie całego rynku, choć na dziś trudno prognozować ostateczne efekty owych zmian.

W przypadku bankowości należy się szykować na prawdziwą rewolucję, obejmującą w zasadzie wszystkie aspekty funkcjonowania instytucji. Banki najpewniej skorzystają na zmianach technologicznych bardziej niż inne branże, ich produktywność może wzrosnąć o 20–30%, a przychody o 6%. Aby tak się stało, konieczne będzie optymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje chmura, ale i posiadany kapitał ludzki, oba te czynniki będą mieć wszak równie istotne znaczenie, czego instytucje finansowe są w pełni świadome. Gdzie w przeciętnym banku sztuczna inteligencja może wywołać największy, pozytywny wpływ? Analitycy Accenture wykazali, iż 73% stanowisk bankowych tak naprawdę może zostać zautomatyzowanych.

Nie tylko GenAI

„Jednym z istotniejszych trendów w bankowości i usługach finansowych roku 2024 będzie m.in. zrównoważone finansowanie” – sugeruje Bernard Marr, futurolog specjalizujący się w problematyce biznesu i technologii. Bardziej niż kiedykolwiek oczekujemy, żeby instytucje, z którymi współpracujemy, priorytetowo traktowały zrównoważony rozwój i czynniki ESG w swoich decyzjach. Dużym zainteresowaniem ponownie cieszyć się będą waluty cyfrowe i kryptowaluty. Już ponad 130 krajów bada wykorzystanie lub przyjęcie cyfrowych walut banku centralnego (CBDC), równocześnie umacnianie się bitcoina po krachu z 2021 r. po raz kolejny przyciąga zainteresowanie innowatorów i inwestorów.

Technologia będzie też silnie wpływać na doświadczenie klienta, umożliwiając analizę każdego punktu styku z nim w celu zmniejszenia występujących dotychczas utrudnień, finalnie zaś dla poprawy jego satysfakcji. Owe bardziej angażujące sposoby interakcji staną się możliwe dzięki nowym technologiom, jak choćby wirtualna rzeczywistość. Dzięki sztucznej inteligencji i jej zdolności do budowania wzorców na podstawie danych więcej ubezpieczycieli będzie oferować spersonalizowane produkty, oparte na ocenie indywidualnego ryzyka. Kolejny tegoroczny trend to otwarta bankowość i większa świadomość znaczenia, kto ma nasze dane i co z nimi robi. Zachęca to także dostawców usług do angażowania się w konkurencyjne innowacje, np. w sferze cyberbezpieczeństwa i wykrywania oszustw.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK