Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Bank centralny spółdzielczego sektora bankowego w Niemczech

Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Bank centralny spółdzielczego sektora bankowego w Niemczech
Fot. Christian Müller/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość spółdzielcza w Niemczech funkcjonuje w dwuszczeblowej strukturze organizacyjnej. Szczebel podstawowy tworzą lokalne banki spółdzielcze (na koniec 2018 r. było ich 875), a szczebel krajowy DZ Bank AG, który jest ich instytucją centralną i liderem całej niemieckiej spółdzielczej grupy bankowej FinanzVerband.

Dzieje się tak od sierpnia 2016 r., gdy WGZ Bank – ostatni zrzeszający lokalne banki Raiffeisena i banki ludowe (łącznie około 200 banków spółdzielczych z Nadrenii i Westfalii) – połączył się z DZ Bankiem, który do tego czasu był instytucją zrzeszającą dla pozostałych wówczas 900 spółdzielni kredytowych i jednocześnie pełnił funkcję banku centralnego dla wszystkich banków spółdzielczych w Niemczech.

Holding z prawdziwego zdarzenia

DZ Bank AG ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem i jest spółką akcyjną z kapitałem zakładowym w wysokości 4926 mln euro. Należy do lokalnych banków spółdzielczych, które posiadają 94,5% wszystkich jego akcji, zaś pozostałe 5,5% należy do innych spółdzielni i podmiotów. Wraz z siedmioma spółkami córkami (patrz tabela 1.) tworzy on holding DZ Bank Gruppe, która jest największym pod względem wielkości aktywów (po Deutsche Banku) holdingiem bankowym w Niemczech. Aktywa DZ Bank Gruppe na koniec czerwca 2019 r. wynosiły 561 mld euro, zatrudniał 30,8 tys. osób, a zysk brutto za I półrocze 2019 r. wyniósł 1464 mln euro. 

Poszczególne spółki zależne DZ Bank AG koncentrują się na następujących rodzajach działalności:

  • DZ HYP – jako jeden z największych niemieckich emitentów listów zastawnych specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości. Dla banków spółdzielczych szczebla podstawowego stanowi centrum kompetencyjne w zakresie kredytów mieszkaniowych i finansowania inwestycji komunalnych, wspierając je w ich działalności na lokalnym rynku. Udziela też na własny rachunek kredytów na finansowanie nieruchomości osobom prywatnym, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym i instytucjom publicznym.
  • DZ PRIVATBANK – jest ekspertem dla banków Raiffeisena i Volksbanken w zakresie obsługi finansowej zamożnych klientów, inwestowania w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także kredytów dewizowych. Paleta oferowanych produktów obejmuje m.in. zarządzanie portfelem aktywów osób prywatnych, oszczędzanie na przyszłą emeryturę i rozwiązywanie problemów związanych z przejęciem firmy przez młode pokolenie.
  • VR Smart Finanz – jest spółdzielczym specjalistą w zakresie rozwiązywania problemów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, oferując im za pośrednictwem lokalnych banków spółdzielczych skrojone na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK