Bankowość i Finanse | Silver Economy | Inwestowanie w domy seniorów

Bankowość i Finanse | Silver Economy | Inwestowanie w domy seniorów
Seniorzy przed domem Fot. stock.adobe.com/Andy Dean
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rynek senior living, a szczególnie assisted living, to atrakcyjna i dynamicznie rozwijająca się opcja inwestycyjna. Bazując na solidnych fundamentach demograficznych, oferuje inwestorom długoterminowe, zabezpieczone przepływy gotówkowe. Z uwagi na zmiany demograficzne i rosnące potrzeby społeczne będzie przyciągać uwagę inwestorów poszukujących możliwości inwestycyjnych stabilnych i odpornych na cykle ekonomiczne.

Artur Król

W dynamicznie zmieniającym się świecie finansów inwestorzy poszukują nowych, obiecujących, a co najważniejsze – bezpiecznych form lokowania kapitału. Domy seniora to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, atrakcyjnych zarówno dla małych, jak i większych inwestorów. W obliczu postępującego starzenia się społeczeństw, szczególnie w krajach rozwiniętych, oferuje on stabilne i długoterminowe możliwości zarobkowe, pełniąc zarazem ważną funkcję społeczną. Inwestycje w domy seniora mogą przybierać różne formy, od bezpośredniego zakupu obiektów i zarządzania nimi, po fundusze nieruchomościowe czy specjalistyczne spółki działające w branży. Rynek ten, w Polsce wciąż w fazie rozwoju, jest solidnie ugruntowany w wielu krajach, co umożliwia wgląd w potencjalne strategie i modele biznesowe.

Zmagania na rynku komercji

Rynek nieruchomości komercyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat nie miał szczęścia. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie istotnie wpłynęły na inwestycje, w tym nowe projekty. Rynek zmagał się z wysokimi stopami procentowymi, będącymi rezultatem globalnych zmian politycznych i ekonomicznych. Tak one, jak i inflacja stały się hamulcem dla rozwoju rynku inwestycyjnego, co skutkuje ograniczeniem aktywności i dużą ostrożnością inwestorów. Wysokie koszty finansowania wpływają na spadek atrakcyjności inwestycji w nieruchomości komercyjne, ponieważ zwiększają koszty kapitału i progi wejścia.

Globalni inwestorzy obserwują sytuację i czekają na stabilizację stóp procentowych, ostrożniej zatem podejmują decyzje inwestycyjne i są zdecydowanie mniej aktywni na rynku komercyjnym. Ich oczekiwanie częściowo wynika z niepewności co do przyszłych działań głównych banków centralnych w zakresie polityki monetarnej. Dodatkowo wojna rosyjsko-ukraińska wpływa bardzo istotnie na pozycję przyfrontowej Polski, która staje przed sporym wyzwaniem, jak – w przypadku dodatkowego czynnika niepewności – przekonać inwestorów do podejmowania decyzji o podjęciu działalności na naszym rynku.

Inwestorzy z Europy Zachodniej i USA są niechętni do podejmowania ryzykownych inwestycji w regionie, zdają sobie bowiem sprawę z tego, że wojna – w postaci gorącego lub zamrożonego konfliktu – może trwać jeszcze przez lata. Ten pesymistyczny obraz dopełnia deficyt silnego kapitału krajowego na rynku nieruchomości komercyjnych, który mógłby – w obliczu globalnej niepewności – zagwarantować odpowiednie wsparcie. W porównaniu z innymi rynkami regionalnymi, jak choćby Czechy, gdzie kapitał lokalny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK