Bankowość i Finanse | Raport „Portfel Studenta 2020” | Studiowanie coraz droższe, a studenci mniej zamożni

Bankowość i Finanse | Raport „Portfel Studenta 2020” | Studiowanie coraz droższe, a studenci mniej zamożni
Fot. sebra/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad połowa (54%) ankietowanych osób w wieku 18-24 lata wskazała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich sytuacja materialna pogorszyła się. Badanie przeprowadzono w lipcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jednocześnie z corocznych symulacji Związku Banków Polskich wynika, że wzrosły koszty studiowania.

W przededniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2020/2021, średni miesięczny rachunek wydatków studenta wynosi ponad 2600 zł, co oznacza wzrost o ok. 500 zł w stosunku do roku ubiegłego. 40% studentów uważa, że ich status materialny jest podobny do reszty rówieśników, blisko 30% uznaje się jednak za lepiej sytuowanych – to najważniejsze wnioski płynące z piątej edycji Raportu Portfel Studenta„, opublikowanego przez ZBP i WIB.

Regularne wydatki

Tegoroczna symulacja miesięcznego rachunku studenta w dużym, akademickim mieście, dokonana na potrzeby najnowszego raportu, pokazała, że studiowanie w Polsce wymaga wielu regularnych wydatków – od kilkunastu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Estymowane kwoty potwierdzają również wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie lipca i sierpnia br. przez WIB i Parlament Studentów RP wśród osób z różnych roczników. Blisko 84% studentów wydaje miesięcznie do 2000 zł, przy czym niewiele ponad ¼ wszystkich studiujących jest w stanie zmieścić się w kwocie do 1000 zł. Bardziej rozrzutną grupą jest 16% osób, które wydają miesięcznie ponad 2000 zł, jednakże jedynie niecałe 1% badanych zadeklarowało wydatki przekraczające 4000 zł.

Jak wskazują dane z raportu, również edukacja za granicą nie należy do tanich. Przykładowo, według analiz ELAB, średnie miesięczne wydatki studenta uniwersytetu w Odense (Dania) wynoszą (w przeliczeniu) ok. 1900 zł, uniwersytetu w Newcastle (Anglia) ok. 3600 zł, a uniwersytetu w Den Haag (Holandia) ok. 3800 zł. Obecnie poza granicami kraju uczy się już ponad 50 000 polskich studentów.

Umiejętne zarządzanie budżetem

Bez względu na wysokość miesięcznych wydatków (i dochodów), cenną umiejętnością jest wykształcenie w sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy. Jak wskazują dane z „Portfela Studenta„, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł. Moc oszczędzania niektórzy ze studentów poznali już na obecnym etapie. Według danych WIB, 27% z nich deklaruje posiadanie oszczędności większych niż 5 tys. zł, a 12% mówi nawet o kwotach przekraczających 10 tys. zł. 39% badanych zadeklarowano oszczędności między 1 a 5 tys. zł. Jednocześnie niemal co dziesiąty student wskazuje, że nie posiada żadnych odłożonych środków.
Deklaracje na temat oszczędzania czy wskazywany poziom posiadanych oszczędności pokazują, że duża część studentów dość dobrze gospodaruje swoim budżetem. Podobne wnioski płyną również z deklarowanego podejścia młodych osób do produktów i usług bankowych. 55% studentów ankietowanych przez WIB i PSRP stwierdza, że przy wyborze konta bankowego zwraca uwagę przede wszystkim na jego koszty prowadzenia. Ponadto, blisko co trzeci ankietowany (31%) chciałby mieć dostęp do darmowej karty płatniczej połączonej z&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK