Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Wywiad | Działania csr i esg to nie marketing – to jeden z warunków rozwoju efektywnej gospodarki

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Wywiad | Działania csr i esg to nie marketing  – to jeden z warunków rozwoju  efektywnej gospodarki
Fot. SGH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany, mówił dr hab. Piotr Wachowiak rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

Panie profesorze, czy i jak na przestrzeni lat ewoluowało w Polsce pojęcie CSR, czyli w polskim tłumaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu? Brzmi ono dość współcześnie, jednak sama idea w Polsce jest znana już od blisko 200 lat.

– Zaczęło się od etyki. CSR był kojarzony z działaniami etycznymi, zgodnymi z prawem. I to jest podstawa. Jeśli tych wartości nie ma, to nie można mówić o CSR, ale też pamiętajmy, że jeżeli coś działa zgodnie z etyką i prawem, to nie znaczy, że jest społecznie odpowiedzialne. Po pierwsze, społeczna odpowiedzialność to znacznie więcej niż działanie zgodnie z prawem i zasadami etyki. To działanie na rzecz szeroko rozumianego otoczenia. Po drugie, to dobrowolne podejmowanie działań, a po trzecie – co dla mnie jest ważniejsze – te działania mają być bardziej korzystne dla społeczeństwa i środowiska, a nie tylko dla samej firmy. Bardzo mnie denerwuje porównywanie CSR-u do narzędzia promocji.

Z całym szacunkiem do promocji, która jest istotnym elementem, ale CSR to pewien ściśle określony sposób postępowania przedsiębiorstwa. Istnieją ciekawe strategie CSR-u i dobre raporty społeczne. Szczególnie cenię te, które są weryfikowane przez audytorów zewnętrznych. Wtedy mamy pewność, że dana firma realizuje swoje plany zgodnie z ideą, a dane umieszczone w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Dodałbym jeszcze czwarty warunek – że te działania wykraczają poza standardową działalność firmy.

A jak w tym wszystkim wypada sektor bankowy, który od lat jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o działalność odpowiedzialną społecznie? Na początku pandemii banki mocno zaangażowały się we wsparcie służby zdrowia czy sektora edukacyjnego, ale to tylko jeden z kierunków prowadzonych aktywności. W nawiązaniu do pańskich słów, coraz częściej pojawiają się głosy bankowców, którzy zapowiadają np. zaprzestanie wspierania inwestycji czerpiących energię ze źródeł nieodnawialnych.

– Uważam, że sektor bankowy wypada na tle wszystkich przedsiębiorstw bardzo dobrze. Większość banków sporządza już stosowne raporty i to jest duży plus. Pytanie – dlaczego? Myślę, że na to wpływają dwa czynniki: inwestorzy i świadomość kadry menedżerskiej banków. A co do podanego przykładu, uważam, że to bardzo słuszne postępowanie, akurat w zmiany klimatyczne i ochronę środowiska powinniśmy się zaangażować wszyscy – tak świat nauki, edukacja, instytucje zaufania publicznego, jak i banki oraz media.

Swoje do zrobienia mają także instytucje publiczne…

– Nie chciałem wchodzić w politykę, bo CSR nie powinien być kojarzony z polityką, ale rzeczywiście czwartą stroną zaangażowaną w zmiany powinno być szeroko rozumiane środowisko polityczne. Dialog, wspólne działanie i troska o przyszłość byłyby motorem napędowym z ogromną pozytywną siłą oddziaływania. Gdybyśmy z czterech stron zaczęli o tym bardzo głośno mówić i działać, odnieślibyśmy pożądane rezultaty.

Wróćmy do działań CSR w wielu branż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK