Bankowość i Finanse | Oszczędzanie | Sposoby na inflację

Bankowość i Finanse | Oszczędzanie | Sposoby na inflację
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Październik miesiącem oszczędzania” – to popularne ongiś hasło nabiera dziś szczególnego wymiaru. Wprawdzie szczytowe notowania inflacji szczęśliwie za nami – według odczytów GUS inflacja CPI we wrześniu br. zeszła do poziomu jednocyfrowego, osiągając wartość 8,2% – jednak doświadczenia minionych miesięcy nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o długoterminowym oszczędzaniu i inwestowaniu nadwyżki finansowej. Co zatem banki mają do zaproponowania klientom?

Wciąż jeszcze rosnące koszty życia, w połączeniu z realnie ujemnym oprocentowaniem większości produktów oszczędnościowych, nie zniechęciły do odkładania nadwyżki finansowej tych, których na to stać. Potwierdzają to wyniki badania, przeprowadzonego przez firmę Autopay wiosną br., a więc w szczytowej fazie inflacji. Okazało się, że odsetek oszczędzających utrzymuje się od dwóch lat na stabilnym poziomie ok. 70%, i nic nie wskazuje, żeby miał ulec istotnemu obniżeniu. Ponad połowa gromadzących pieniądze traktuje oszczędzanie jako budowę poduszki finansowej na niepewną przyszłość, a co czwarty z ankietowanych zamierza z zebranych środków sfinansować, choć w części, zakup własnego „M” – celują w tym zwłaszcza mieszkańcy największych miast. Dużą popularnością cieszy się też gromadzenie oszczędności na wakacje czy zakup dóbr trwałych, szczególnie samochodów.

O ile w gronie oszczędzających znalazła się większość ankietowanych, to w przypadku inwestowania proporcje się odwracają – niespełna co czwarty respondent wyraża zainteresowanie pomnażaniem kapitału. Równocześnie to w tym segmencie najsilniej widać pozytywny efekt inflacji – odsetek inwestujących wzrósł na przestrzeni dwunastu miesięcy o 7 pkt. proc.

Ważną rolę w stymulowaniu pozytywnych postaw – zarówno jeśli chodzi o oszczędzanie, jak i inwestowanie, pełnią instytucje finansowe. Banki dysponują bowiem nie tylko produktami pozwalającymi jak najpełniej chronić posiadaną nadwyżkę finansową, ale także ją pomnażać. O ich zaangażowaniu w obu tych obszarach opowiedzieli nam przedstawiciele sektora bankowego.

Łukasz Mickiewicz
CFA, menedżer ds. komunikacji inwestycyjnej, PKO Bank Polski:

Ograniczanie skutków inflacji na własnych pieniądzach zawsze odbywa się przez znalezienie czegoś, co zarabia, albo będzie warte więcej w przyszłości. W pierwszej grupie najprostszą opcją są lokaty bankowe oraz obligacje skarbowe. Oprocentowanie jednych i drugich jest wciąż stosunkowo wysokie, ok. 6% rocznie. To wciąż poniżej poziomu inflacji, ten jednak sukcesywnie spada i zgodnie z aktualną prognozą NBP na koniec 2024 r. powinien zbliżyć się do 4%. Jeśli ten scenariusz się zmaterializuje, to dzisiejsza lokata, nawet po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, mogłaby całkowicie zabezpieczyć oszczędności przed utratą wartości.

Z perspektywy wieloletniej standardową metodą walki z inflacją jest dywersyfikacja, również o inwestycje z rynków finansowych. Mam na myśli fundusze akcji i obligacji z różnych krajów i różnych sektorów gospodarki. Inwestowanie w spółki, które prowadzą przewidywalny biznes, osiągają zyski i wypłacają z nich dywidendy, albo takie, które się dynamicznie rozwijają, korzystając z najnowszych trendów np. w obszarze AI, może mieć większy potencjał niż wspomniane lokaty. Choć wiąże się to z ryzykiem wahań rynkowych, to dosyć skutecznym sposobem limitowania tegoż mogą być regularne wpłaty. Inwestować możemy też z wykorzystaniem programów emerytalnych, jak IKE, IKZE czy PPK. Dodatkowe korzyści, jakie oferują, to np. niższe koszty zarządzania czy ulgi podatkowe.

Budować własny majątek, w oparciu o zróżnicowane rozwiązania, powinniśmy niezależnie od tego, czy inflacja jest wysoka, czy niska. Są okresy, kiedy łatwiej z nią wygrać, a kiedy wzrośnie – staje się to wyzwaniem. PKO Bank Polski będzie namawiał do dbania o swoje finanse w każdych warunkach poprzez różne działania edukacyjne, jak webinary, filmy na YouTube czy kampanie w mediach społecznościowych. Zachęcam do czerpania wiedzy z tych źródeł, żeby podejmować jak najlepsze decyzje dotyczące swoich pieniędzy.

Tomasz Pawicki
dyrektor Działu Produktów Oszczędnościowych i Dorota Białołęcka, menedżer Zespołu Funduszy Inwestycyjnych, Alior Bank:

Dla zainteresowanych oszczędzaniem najważniejsza jest dywersyfikacja portfela, czyli rozproszenie środków pomiędzy różnorodne produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. Pozwala to zmniejszyć ryzyko utraty kapitału, nawet gdy któryś z produktów straci na wartości. Może także pomóc w ograniczeniu skutków inflacji.

W kwestii wyboru odpowiednich komponentów oferty warto skonsultować się z ekspertami bankowymi i zaufać ich doświadczeniu w doborze produktów. W Alior Banku klienci mogą wybierać spośród wielu produktów inwestycyjnych, tj. strukturyzowanych, funduszy inwestycyjnych, Indywidualnego Konta Emerytalnego, Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W dywersyfikacji portfela również pomogą inne usługi naszego Biura Maklerskiego (np. Alior Giełda, Alior Trader czy Rynki zagraniczne).

W naszej ofercie znajduje się ponad 500 funduszy inwestycyjnych, m.in. ukierunkowanych na inwestycje w określone grupy aktywów (np. papiery dłużne, akcje), jak również rejony świata (np. na rynki wschodzące, Azję, USA) czy na działania związane z określonymi branżami (np. energia, medycyna, biotechnologia). Duży nacisk kładziemy na fundusze promujące aspekt środowiskowy lub społeczny, inwestujące zgodnie z zasadami ESG.

Proponujemy także produkty strukturyzowane. Obecnie trwa subskrypcja półtorarocznych certyfikatów z ochroną kapitału, które zapewniają kupon gwarantowany i potencjalny warunkowy zysk, uzależniony od wyników finansowych spółek, w które ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK