Bankowość i Finanse | Nieruchomości | ESG – istotny element strategii

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | ESG – istotny element strategii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
80% ankietowanych przez PwC banków komercyjnych w Polsce wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie podjęły kroki, aby uwzględnić ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych i inwestycyjnych. A jak jest na rynku nieruchomości?

W kształtujących się wymogach regulacyjnych UE w zakresie ESG instytucje finansowe dostrzegają szansę zarówno dla swoich organizacji, jak również całego sektora i gospodarki – wynika z raportu PwC „Zielone finanse po polsku. Jak ESG zmieni sektor bankowy i finansowanie firm?”.

W ostatnich latach kwestie środowiskowe i społeczne stały się jednym z priorytetów publicznych i politycznych, a czynniki ESG zaczęły stanowić kluczową wartość dla inwestorów. Systematyczne i świadome podejście w zakresie identyfikowania i zarządzania tym obszarem może nie tylko zwiększyć odporność portfeli inwestycyjnych i chronić je przed potencjalnym spadkiem wartości, ale także zapewnić lepsze warunki finansowania w ramach większej puli nowego, zielonego kapitału.

Według analityków Delloite, sektor nieruchomości odpowiada za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych oraz 40% zużycia energii, ma istotny wpływ na zmiany klimatu. Z jednej strony jego emisyjność wynika z wykorzystania energochłonnych materiałów, takich jak cegła, beton czy stal, równocześnie to eksploatacja stanowi znaczy udział śladu węglowego w cyklu życia budynku. W 2019 r. w porównaniu z poprzednim emisja CO2 wynikająca z eksploatacji budynków wzrosła do najwyższego poziomu i wyniosła około 10 Gt CO2, czyli 28% całkowitej globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią.

Działania w zakresie ograniczenia emisji to część Europejskiego Zielonego Ładu, który ma sprawić, że Unia Europejska do 2050 r. stanie się neutralna klimatycznie. Pojawienie się globalnych megatrendów, rozumianych jako zmiany społeczne, ekonomiczne i środowiskowe o charakterze wielkoskalowym, często o dużej sile oddziaływania, będą wymagać od sektora nieruchomości rewizji swojego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wszystko to prowadzi nas do kluczowego pytania: jaka jest wartość dobrej strategii ESG na rynku nieruchomości?

Podejście UE

Taksonomia UE, opracowana przez Komisję Europejską w ramach „Planu działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego” staje się głównym przewodnikiem dla sektora nieruchomości i praktyków oraz inwestorów, którzy wdrażają jej postanowienia na poziomie firmy oraz nieruchomości, chcąc zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do kapitału. Można wyznaczyć trzy cele taksonomii, jeśli chodzi o projekty dotyczące nieruchomości: optymalizację wykorzystania zasobów, redukcję emisji i odpadów oraz wydłużenie cyklu życia aktywów poprzez przyjęcie podejścia opartego na gospodarce w obiegu zamkniętym, które na dalszym etapie umożliwią wydłużenie przepływów pieniężnych.

W tym celu wskazane jest stosowanie innowacyjnych metod i technologii, które ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK