Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak wzrost inflacji i stóp procentowych NBP może się przekładać na oprocentowanie kredytów i depozytów?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak wzrost inflacji i stóp procentowych NBP może się przekładać na oprocentowanie kredytów i depozytów?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w styczniu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Dr Krzysztof Spirzewski
dyrektor zarządzający Departamentem Bankowości Korespondencyjnej, Societe Generale

Wzrost stóp procentowych NBP spowodował natychmiastową reakcję instytucji finansowych w postaci podwyżki marży zaciągniętych kredytów, bazujących na zmiennym oprocentowaniu. Jest to jak najbardziej oczywisty i pozytywny symptom, że banki tak szybko zareagowały na sytuację na rynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie kwartały, kiedy oprocentowanie kredytów nie zapewniało wystarczających przychodów. Równocześnie jednak reakcja w obszarze oprocentowania depozytów była znacznie bardziej powściągliwa, wręcz powolna. Przez minione dwa-trzy lata nie było impulsu dla podnoszenia oprocentowania depozytów, stopy procentowe NBP kształtowały się na bardzo niskim poziomie, więc można przypuszczać, iż banki nie były gotowe na tak szybką zmianę. Do tego dochodzi kwestia nadpłynności polskiego sektora bankowego, przez co wielu instytucjom finansowym zwyczajnie nie opłaci się gromadzić dodatkowych środków, gdyż nie mają jak zagospodarować już posiadanych. Wszystko to sprawiło, że potrzeba było swoistej presji ze strony władz, żeby doszło do zmian w tabelach oprocentowania lokat czy kont oszczędnościowych.

Wydaje się, że w nadchodzących miesiącach będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem stóp procentowych, co ma związek z rosnącymi cenami energii. W obecnej sytuacji walka z inflacją jest priorytetem, aczkolwiek dynamika wzrostu inflacji na pewno będzie się obniżać. Generalnie do jesieni możemy się spodziewać niewielkiego wzrostu stóp procentowych NBP, co nie pozostanie bez wpływu na tabele oprocentowania tak kredytów, jak i depozytów.

Piotr Stankiewicz
dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych i Depozytowych w Nest Banku

Każdy bank ma swoją własną strategię depozytową. Jest ona opracowywana i modyfikowana w zależności m.in. od planów biznesowych czy sytuacji płynnościowej. Nie ulega wątpliwości, że stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są kluczowym wyznacznikiem wpływającym na stawki oprocentowania, zatem naturalnym jest, że stawki oprocentowania lokat w Polsce powinny rosnąć w ślad za rosnącymi stopami referencyjnymi banku centralnego. Jednak z różnych przyczyn jedne banki podnoszą stawki szybciej, inne wolnej. W Nest Banku reagujemy na bieżąco na każdą podwyżkę stóp procentowych. Atrakcyjna oferta oszczędnościowa zawsze była jednym z naszych znaków rozpoznawczych. Staraliśmy się utrzymywać wysokie oprocentowanie i stawialiśmy na jasne zasady naszych promocji. Dlatego od października minionego roku, kiedy stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego zaczęły rosnąć, już osiem razy podnieśliśmy oprocentowanie naszych depozytów. Reagujemy na bieżąco i wiemy, że nasi klienci to doceniają. W pierwszym kwartale br. liczba lokat zakładanych w Nest Banku na nowe środki wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2021. Zamierzamy nadal kontynuować dotychczasową strategię dostosowując stawki do aktualnej sytuacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK