Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Banki europejskie w dobie kryzysu

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Banki europejskie  w dobie kryzysu
Fot. EBF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo pandemii i niskich stóp procentowych banki pozostają silne i stabilne. Odegrały one kluczową rolę, systematycznie wspierając swoich klientów - czy to poprzez udzielanie pożyczek, czy też kierowanie gwarantowanych przez państwo środków do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w całej Europie - podkreśla Wim Mijs dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej, w rozmowie z Krzysztofem Stellmaszykiem.

Pandemia zmieniła życie wszystkich ludzi. Jak wpłynęła na zarządzanie i priorytety Europejskiej Federacji Bankowej?

– Kluczem do reagowania na ten bezprecedensowy kryzys, który niestety wciąż dotyka wiele krajów i osób na całym świecie, była elastyczność. Musieliśmy szybko zmodyfikować strategię tak, aby skupić się na wspieraniu europejskich banków, które są chętne do pomagania przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym i wspierania ich w radzeniu sobie z poważnymi trudnościami, jakie stwarza pandemia. Uwzględnialiśmy w tym dokumencie różne możliwe reakcje instytucji finansowych na szczeblu krajowym. EBF, będąc organizacją krajowych zrzeszeń bankowych w Europie, musi przecież rozumieć i szanować priorytety banków i specyfikę krajów, w jakich funkcjonują.

Kluczowe znaczenie ma dla nas także ścisła współpraca z europejskimi decydentami i organami nadzoru. Podejmując działania mające na celu złagodzenie skutków ekonomicznych pandemii, banki odegrały ważną rolę w wysiłkach i staraniach wspierających przedsiębiorstwa borykające się z niedoborami finansowymi. Dzięki ich realnej pomocy firmy mogły utrzymać działalność i zatrudnienie pracowników, miały bowiem środki gwarantujące zachowanie ciągłości podstawowych usług. Bez wątpienia banki w dużym stopniu przyczyniły się do rozwiązania powstałych w wyniku pandemii problemów.

Oczywiście tak EBF, jak i same banki – podobnie zresztą jak wiele firm – musiały zmienić sposób swej pracy. Chodziło wszak o to, aby zagwarantować ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracownikom, współpracownikom i partnerom. Tak szybko, jak tylko się dało, przeszliśmy na wirtualne spotkania z naszymi członkami i okazało się, że to rozwiązanie się sprawdza i wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. Z dumą mogę powiedzieć, że nasz zespół wykazał się najwyższym profesjonalizmem i umiał zapewnić nam w okresie pandemii płynne prowadzenie codziennych działań.

Sektor bankowy jest dzisiaj zaangażowany w wiele różnych dziedzin. Jak zatem to wszystko ogarnąć w tak trudnym czasie?

– Wyzwania rzeczywiście są ogromne, kluczowe znaczenie ma zatem ustalanie priorytetów. Duży nacisk należy położyć na odbudowę finansowania po pandemii i rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych. Jak powszechnie wiadomo, banki ściśle współpracują ze swoimi klientami, aby ocenić ich zmieniające się potrzeby i mądrze zarządzać ryzykiem. Niezwykle ważne jest też, aby otoczenie regulacyjne ukierunkowane było na gospodarkę i umożliwiało przedsiębiorstwom tak stabilność finansową, jak i aktywność inwestycyjną, a jednocześnie dbało o zdrowy i rentowny sektor bankowy.

Nie możemy przy tym pozwolić, aby europejskie programy dotyczące cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju spadły na dalszy plan. Europa wydaje się wychodzić z kryzysu COViD-19, zatem odporność na zaburzenia gospodarcze oraz technologiczne innowacje będą miały kluczowe znaczenie dla zagwarantowania tego, że nasz region pozostanie konkurencyjny na arenie światowej. Inwestycje w zrównoważony rozwój, dokonywane w ramach działań naprawczych, są z kolei bardzo korzystne dla gospodarki i społeczeństwa – i to zarówno w perspektywie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK