Bankowość i Finanse | Gospodarka i Przedsiębiorczość | Bitwa o gospodarkę trwa

Bankowość i Finanse |  Gospodarka i Przedsiębiorczość | Bitwa o gospodarkę trwa
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Codzienność polskiego przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem najliczniejszych na rynku reprezentantów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jakże często sprowadzała się do peregrynacji pomiędzy Scyllą postępu technologicznego a Charybdą regulacji. Tak było aż do roku minionego, kiedy to za sprawą nieprzewidywalnego czynnika natury mikrobiologicznej podmioty gospodarcze znalazły się na kursie kolizyjnym z obostrzeniami czasu pandemii, a skutki tego mogą przypominać katastrofalną sytuację Titanica po zderzeniu z górą lodową.

Niezbędna synergia technologii i rozwiązań prawnych

Tak gruntowna zmiana uwarunkowań, w jakich przyszło funkcjonować firmom, niezależnie od ich wielkości, profilu biznesowego i formy organizacyjnej, dowiodła, iż synergia nowoczesnych rozwiązań technologicznych z adekwatnie dobranymi instrumentami prawno-regulacyjnymi, uzupełniona zastrzykiem kapitałowym ze środków publicznych dla sfery realnej w gospodarce, może okazać się najskuteczniejszą ochroną dla firm, by nie podzieliły losu przesławnego, i ponoć niezatapialnego, transatlantyku.

Równocześnie każdy przejaw regulacyjnego chaosu, brak spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii dla danego obszaru po stronie sektora publicznego czy niedostatki w infrastrukturze teleinformatycznej, w dobie kryzysu pandemicznego przesądzą o losie tych podmiotów, które wymagają wielostronnego wsparcia.

Analizy i rozmowy

Jak dziś, z perspektywy minionego roku, który stanowił ogniową próbę dla polskiej gospodarki i administracji publicznej, rysuje się możliwość zachowania wszystkiego tego, co na przestrzeni trzech dekad funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej zbudowaliśmy zbiorowym wysiłkiem? W jakich obszarach poszczególne jednostki, poczynając od agend rządowych, poprzez instytucje samorządowe mające za zadanie stymulowanie rozwoju gospodarki, po organizacje branżowe i podmioty komercyjne dostarczające finansowania, wypełniły przypisaną rolę, a co powinniśmy przepracować?

Kwestie te stanowić będą kanwę kolejnych analiz i cyklu rozmów, podjętych przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” jeszcze w maju ubiegłego roku i konsekwentnie kontynuowanych w nowym, 2021 roku. Publikowane w numerze rok ów otwierającym materiały zapowiadają kontynuację tej drogi aż do wyczerpania tematu w momencie, gdy gospodarka powróci na tory dynamicznego rozwoju. Perspektywie krajowej towarzyszyć będzie syntetyczne monitorowanie tendencji i zjawisk o zasięgu globalnym, gdyż skala wyzwań w wielu obszarach wymaga zjednoczenia wysiłków i zasobów, jak miało to miejsce w przypadku opracowania skutecznego remedium na pandemię, jakim okazała się szczepionka i wdrażana właśnie na bezprecedensową skalę operacja wyszczepiania.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK