Bankowość i Finanse | Edukacja | Docieramy tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe

Bankowość i Finanse | Edukacja | Docieramy tam, gdzie wcześniej  było to niemożliwe
Fot. WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Waldemarem Zbytkiem, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, rozmawiał Jan Bolanowski.

Program „Bankowcy dla Edukacji” działa już od pięciu lat. Co udało się przez ten czas osiągnąć?

– Mijające w tym roku pięciolecie programu „Bankowcy dla Edukacji” najlepiej podsumowuje liczba kilku milionów osób, do których dotarliśmy z podstawową wiedzą z zakresu edukacji finansowej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa. Przekazywaliśmy nie tylko konkretne informacje, ale także krzewiliśmy świadomość, jak ważne jest, by wiedzę z tej tematyki uzupełniać we własnym zakresie. Program edukacji publicznej na tym polu jest zdecydowanie niewystarczający.

Znaczenie wiedzy finansowej uświadamia nam dzisiaj choćby sytuacja wysokiej inflacji, którą obserwujemy. Edukacja daje nadzieję, że ludzie będą w przyszłości podejmować bardziej racjonalne decyzje finansowe i unikać nadmiernego ryzyka zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.

Czyli pięć lat temu banki postanowiły wziąć edukację finansową polskiego społeczeństwa we własne ręce?

– To nie jest tak, że aktywność sektora bankowego w tej dziedzinie zaczęła się pięć lat temu i że polskie banki postanowiły wszystkich wyręczyć. Poszczególne banki realizowały od lat, i dalej realizują, samodzielnie liczne programy związane z edukacją ekonomiczną. Najważniejsza rzecz, która się wydarzyła pięć lat temu, to decyzja o zintegrowaniu działań i połączeniu sił w celu zwiększenia skali dotarcia z wiedzą finansową i ekonomiczną. Badania pokazują bowiem, że problemem nie jest brak wartościowych programów z tego zakresu, ale to, że trafiają do wąskiego grona odbiorców, co oznacza, że mają realnie nikły wpływ na życie społeczne i gospodarcze.

I ten główny cel popularyzacji edukacji finansowej udaje się wspólnie osiągnąć. Podkreślam wspólnie, bo dziś w programie „Bankowcy dla Edukacji” partycypuje ok. 150 banków reprezentujących ponad 90% polskiego sektora bankowego. Ale ten program to nie tylko banki. Współpracujemy z około setką uczelni – od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla studentów, do współpracy i wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych. To również prawie 400 samorządów, które podpisały z nami formalne umowy o współpracy, a w szkołach i na ich terenie uczy się jedna trzecia polskich dzieci i młodzieży. Ponadto współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami, a także kilkunastoma instytucjami centralnymi i jednostkami państwowymi, takimi jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

To jest ewenement na skalę Europy, co podkreśliła między innymi Europejska Federacja Bankowa, by sektor bankowy zorganizował wspólny program, w którym każda marka każdej instytucji niejako ustępuje miejsca wspólnemu, ponadsektorowemu przedsięwzięciu, budując najwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK