Bankowość i Finanse | Badania Sektora | To będzie wymagający rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2020 był dla banków trudny - po jedenastu miesiącach odnotowały niemal pięćdziesięcioprocentowy spadek zysku netto. Sytuację branży zdeterminowała pandemia, stopy procentowe NBP ścięto niemal do zera, gospodarka wpadła w recesję, załamał się popyt na kredyty, wzrosły koszty ryzyka, a klienci zmienili codzienne zwyczaje korzystania z usług bankowych.

Dr Marcin Idzik
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Associate Director KANTAR TNS, Dr nauk ekonomicznych, autor licznych opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych.

W tych niecodziennych warunkach kadra zarządzająca przygotowała plany uwarunkowań funkcjonowania banków w 2021 r. Połowa badanych z osobistej, prywatnej perspektywy patrzy nań z nadzieją i optymizmem, lecz jest to niższy odsetek w porównaniu do ub.r. Niespełna połowa ma odmienne zdanie i na obecny rok patrzy z lękiem i obawą. Wspólnym mianownikiem dla obu jest przyrost opinii negatywnych, ich silna polaryzacja w zależności od segmentu banków komercyjnych dużych, banków komercyjnych małych oraz banków spółdzielczych.

Najgorzej od kilkunastu lat

Według opinii środowiska miniony rok pod względem biznesowym był najgorszym dla bankowości w Polsce od kilkunastu lat. W badaniu Monitor Bankowy 77% ankietowanych oceniło go jako niedobry lub bardzo niedobry, co oznacza bezprecedensowy trzynastokrotny przyrost opinii negatywnych w stosunku do oceny roku 2019. Jednocześnie 90% badanych oceniło, że był gorszy dla banków w Polsce w porównaniu do 2019 r.

Rok 2021 dla sektora bankowego pod względem biznesowym zapowiada się nieco lepiej niż miniony, jednak opinie środowiska są w tym względzie silnie podzielone. W prognozie przeważają opinie negatywne. Jedna czwarta badanych (25%) uważa, że bieżący rok będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni, 46% spodziewa się, że jednak będzie gorszy. Uwagę zwraca mierna perspektywa dla banków spółdzielczych – aż 67% respondentów przewiduje, że rok 2021 będzie gorszy niż wcześniejszy, co stanowi kolejną przesłankę intensyfikacji trendu konsolidacji sektora. Projekcje na ten rok ujawniają wyraźne dysproporcje w przewidywaniach dla segmentu banków komercyjnych i banków spółdzielczych. W przypadku tych drugich, niezależnie od analizowanego miernika, przewidywania są zdecydowanie bardziej pesymistyczne.

Według 87% badanych konsekwencje ­COVID-19 w dłuższym okresie wpłyną negatywnie na sytuację banków w Polsce, a presja, jaką one odczuwają, zniknie, zaś szybkie odbudowanie rentowności będzie trudne. Banki podjęły liczne działania zapobiegawcze, a zdaniem 66% ankietowanych były przygotowane do działania w czasie epidemii koronawirusa. Jednak lista czynników negatywnie wpływających na ich sytuację znacząco wykracza poza możliwości ich działania. Ranking otwiera pandemia, drugim gdy chodzi o negatywny wpływ czynnikiem, wskazanym przez 64%, jest poziom centralnych stóp procentowych, trzecim podatkowe oraz parapodatkowe obciążenia banków, a w dalszej kolejności problem kredytów walutowych, czy też poziom należności zagrożonych, co z kolei przekładać się będzie na konieczność odpisów z tytułu złych kredytów. Listę negatywnych czynników z dwucyfrowym odsetkiem wskazań zamyka wysokość marż odsetkowych.

Spadek przychodów, zmiana źródeł zysków

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK