Bankowość i finanse | Z – jak zarządzanie ładem wewnętrznym

Bankowość i finanse | Z – jak zarządzanie ładem wewnętrznym
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Regulacyjny alfabet obejmuje już wszystkie litery. 9 października br. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła, zapowiadaną od pięciu lat, Rekomendację Z. Nowy dokument, którego postanowienia powinny zostać wdrożone przez instytucje nadzorowane z początkiem 2022 r., dotyczy ładu wewnętrznego w bankach.

Konrad Machowski

Koncepcja stworzenia zbioru regulacji, kompleksowo porządkujących zarządzanie ładem wewnętrznym instytucji finansowych, pojawiła się po raz pierwszy w początku 2015 r. Wówczas to nadzór przygotował założenia dokumentu, oznaczonego ostatnią literą alfabetu. „Rekomendacja Z będzie stanowić zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania wewnętrznego (ang. internal governance). W szczególności dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku” – zapisano w komunikacie wydanym po 251. posiedzeniu KNF.

Nowe zadania dla IPS-ów

Litera Z pojawia się na liście KNF po raz pierwszy, jednak niektóre zagadnienia były już przedmiotem uregulowań nadzorczych. W szczególności chodzi o Rekomendację H, a w pewnym zakresie także i Rekomendację M. Istotne znaczenie mają „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, opublikowane w lipcu 2014 r. i obejmujące szersze spektrum podmiotów rynku finansowego. Regulacja ta od 2022 r, zyska status uzupełniający, mając zastosowanie do obszarów nieujętych w Rekomendacji Z.

Prace nad dokumentem przypadły na okres, kiedy w polskim sektorze bankowym zaczęto akcentować znaczenie proporcjonalności regulacyjnej, co znalazło swe odzwierciedlenie w stanowisku nadzoru. Ogłoszona treść przepisów zakłada ich stosowanie „z uwzględnieniem skali, złożoności i charakteru prowadzonej działalności”. W przypadku lokalnego sektora finansowego kluczowe znaczenie przypada systemom ochrony instytucjonalnej. Będąc ogniwem pośrednim pomiędzy bankami lokalnymi a KNF, jeśli chodzi o raportowanie proporcjonalnego wdrażania rekomendacji, powinny one przygotować dla swych uczestników stosowne wskazówki.

Ład wewnętrzny to kompetencja zarządu

Organizacja banku powinna przyczyniać się do zapewnienia skutecznego i ostrożnego zarządzania bankiem, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i na poziomie grupy” – rekomendacja 2 formułuje zasadniczą przesłankę wydania nowego dokumentu. W tym celu niezbędne jest przestrzeganie ładu wewnętrznego, którego elementy powinny być uwzględnione zarówno w statucie, jak i pozostałych procedurach, politykach czy instrukcjach obowiązujących w danym podmiocie.

Na ład wewnętrzny składają się w szczególności system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku” – informuje KNF, wskazując zarząd jako organ odpowiedzialny za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK