Bankowość i Finanse | Kronika – listopad 2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kadry Rada Nadzorcza mBanku powołała Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zarządzania ryzykiem. Lidia Jabłonowska-Luba, która złożyła rezygnację, pełniła tę funkcję od 2013 r. Jakub Słupiński został wiceprezesem Banku Pocztowego. Na stanowisko to, do zarządu XI kadencji, powołała go Rada Nadzorcza. Od 1 stycznia 2021 r. Michał Bolesławski obejmie stanowisko szefa Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w Grupie ING. W związku z awansem złożył rezygnację […]

Kadry

Rada Nadzorcza mBanku powołała Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zarządzania ryzykiem. Lidia Jabłonowska-Luba, która złożyła rezygnację, pełniła tę funkcję od 2013 r.

Jakub Słupiński został wiceprezesem Banku Pocztowego. Na stanowisko to, do zarządu XI kadencji, powołała go Rada Nadzorcza.

Od 1 stycznia 2021 r. Michał Bolesławski obejmie stanowisko szefa Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w Grupie ING. W związku z awansem złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego ze skutkiem na 31 grudnia br.

Od 1 stycznia 2021 r. do zarządu BNP Paribas Banku Polska dołączy Magdalena Nowicka. Obejmie funkcję wiceprezesa zarządu i odpowiadać będzie za Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa. Zastąpi Jaromira Pelczarskiego, który złożył rezygnację ze skutkiem na koniec roku.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Macieja Fedyny na stanowisko prezesa zarządu spółek: Generali TU i Generali Życie TU

Do zespołu fintechu PayEye, który pierwszy na świecie wprowadził płatność dzięki identyfikacji tęczówki oka, dołączył Stefan Augustyn. Pełni funkcję rzecznika prasowego.

Wydarzenia

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym może być uznane przez sąd za nieważne. Potwierdził to Sąd Najwyższy, odmawiając przyjęcia skargi kasacyjnej w jednej ze spraw.

Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut. Suma kar nałożonych na PKO BP i Pekao wyniosła 62 mln zł.

Sfinalizowano przejęcie Polskich ePłatności przez Grupę Nets, europejskiego lidera branży płatniczej. Transakcja opiewająca na ponad 1,8 mld zł została zatwierdzona przez odpowiednie organy regulacyjne.

W III kw. br. Alior Bank wypracował 892,7 mln zł przychodów i zakończył każdy z trzech miesięcy dodatnim wynikiem finansowym, z łącznym zyskiem netto w wysokości 81,8 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po trzech kwartałach br. wyniósł 132 mln zł, co oznacza spadek o 75% rok do roku.

W III kw. br. zysk należny akcjonariuszom Santander Banku Polska wyniósł 480 mln zł i wzrósł o 57% w stosunku do II kw. Narastająco był jednak o 41% rok do roku niższy.

Komisja Europejska chce wdrożyć regulacje, które pozwolą wykorzystać potencjał technologii blockchain oraz kryptowalut. Dzięki temu kryptowaluty staną się pełnoprawnym instrumentem finansowym we wszystkich krajach członkowskich.

Żegnamy prof. dr. hab. Andrzeja Biercia (1950-2020) wybitnego organizatora, jurystę i legislatora

31 października 2020 r. dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł prof. dr hab. Andrzej Bierć. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny, pracownik naukowy i członek Kolegium Instytutu Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Prawa Prywatnego, z którym związany był nieprzerwanie przez 48 lat swojej naukowej i zawodowej aktywności.

Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy dyrektora INP PAN ds. naukowych, był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, redaktorem naukowym „Polskiej Bibliografii Prawniczej”. Od 2011 r. przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Andrzej Bierć pracę naukowo-badawczą łączył z działalnością dydaktyczną, prowadząc wykłady i seminaria magisterskie m.in.: w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie kierował Katedrą Prawa Cywilnego. Wypromował rzesze magistrantów i doktorantów, w tej liczbie uznanych dzisiaj specjalistów z zakresu specjalistycznych dyscyplin prawniczych. Zawsze dbał o wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prac swoich podopiecznych.

W latach 1987-2006 pełnił funkcję Sekretarza Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wielkie zasługi Profesor położył w tworzeniu zrębów nowoczesnego prawa gospodarczego od początków polskiej transformacji. W latach 1994-1996 był członkiem Zespołu ekspertów do harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich przy Komitecie Integracji Europejskiej.

Od początku powstania Związku Banków Polskich wspierał prace na rzecz środowiska bankowego, tworząc propozycje nowych regulacji, w tym w ramach prac Zespołu ds. Reformy Prawa Bankowego przy NBP, przygotowywał projekty stanowisk i rekomendacji w kluczowych dla sektora kwestiach, a także wsparł budowę eksperckiego zaplecza prawniczego dla bankowości, uczestnicząc w powołaniu Centrum Prawa Bankowego i Informacji; wspierał powstanie Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, w którego pracach uczestniczył od jego powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby 6 marca 1992 r. i przez wiele lat kierował pracami Sądu.

W działalności legislatorskiej łączył holistyczne i systemowe podejście do opracowywanych projektów z dbałością o precyzję i jasność rekomendowanych zapisów, co czyniło Zeń uznany autorytet w środowisku.
Szeroka skala Jego zainteresowań badawczych znajdowała wyraz w licznych publikacjach; artykułach naukowych i popularyzatorskich, monografiach, ekspertyzach z zakresu prawa cywilnego, prywatnego, bankowego, rynku kapitałowego. Bogata bibliografia autorstwa Andrzeja Biercia obejmuje ponad 120 pozycji.

W relacjach zawodowych cechowały Profesora nienaganne maniery, umiejętność skupienia uwagi na rozmówcy, otwartość na argumenty i rzeczowość wypowiedzi. Dla wielu stanowił inspirację i wzór, jak skutecznie przekładać wiedzę w zakresie prawa na praktyczne rozwiązania.

Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nadanym przez Związek Banków Polskich Złotym Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi w budowie i rozwoju sektora bankowego.

W Zmarłym żegnamy znakomitego legislatora i pedagoga, Człowieka, który odegrał ważną rolę w tworzeniu podstaw prawnych transformacji polskiej gospodarki.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 12 listopada. Śp. prof. Andrzej Bierć spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Prezes UOKiK wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GetBack. Decyzje ułatwiają poszkodowanym konsumentom dochodzenie roszczeń w sądzie.

W wyniku uzgodnień z przedstawicielstwem Szwajcarii Katarzyna Zajdel-Kurowska, reprezentująca Polskę w Banku Światowym, gdzie pełniła obowiązki zastępcy dyrektora wykonawczego, objęła – na dwuletnią kadencję – funkcję dyrektora wykonawczego.

Do zespołu zarządzającego Aion Banku dołączył Karol Sadaj. Objął stanowisko Country Head Poland. Bank rozpoczął działalność w Belgii w marcu br., oferuje szeroki zakres usług za stałą miesięczną cenę

Technologie

Klienci Banku Pocztowego korzystający z aplikacji mobilnej EnveloBank uzyskali dostęp do systemu płatności mobilnych BLIK. Bank poszerza tym samym swoją ofertę o cieszący się coraz większą popularnością sposób płatności.

Liczba aktywnych aplikacji banku PKO BP – IKO – przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 5 mln. Od momentu uruchomienia, w marcu 2013 r. użytkownicy logowali się do niej 2,6 mld razy, wykonali 544 mln transakcji na łączną kwotę 152 mld zł.

Produkty

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców na czas COVID-19 – BGK ulepsza ofertę gwarancji z programu ­COSME. Obniżenie prowizji do 0,7%, wydłużenie gwarancji do 39 miesięcy oraz wydłużenie okresu odnawiania spłat kredytów do 9 lat – z tych zmian mogą już korzystać polscy przedsiębiorcy.

ING Bank Śląski do 22 listopada br. proponuje klientom kredyty hipoteczne w ofercie specjalnej „Najlepiej na swoim”. Mogą oni skorzystać m.in. z wariantu bez prowizji, z marżą na poziomie 1,99%. Oferta dotyczy też kredytów ze stałą stopą oprocentowania.

„EKO? Logiczne, że się opłaca!” – pod takim hasłem banki spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS rozpoczęły promocję kredytów gotówkowych na cele ekologiczne.

Trendy

W I półroczu br. do Rzecznika Finansowego wpłynęło prawie 100% więcej wniosków o interwencję w sprawach związanych z rynkiem bankowo-kapitałowym w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

W III kw. br. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 6,7 tys. osób. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 11,6 tys. takich wniosków.

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę z firmą Respect Energy – na jej podstawie 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych.

W II kw. br. złodzieje dokonali blisko 64,7 tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi – podaje NBP. Łączna kwota wyłudzeń wyniosła 13 mln zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału jest to wzrost zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji.

54% Polaków jest zdania, że w okresie pandemii wzrosła liczba punktów handlowo-usługowych, w których może zapłacić kartą, przy tym 38% respondentów znacznie ograniczyło płacenie gotówką – wynika z badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2020”, zrealizowanego na zlecenie WIB.

Z najnowszych danych NBP wynika, że w II kw. br. Polacy dokonali 112 mln wypłat z bankomatów. To najmniej od 2004 r.

Zagranica

EBI zostanie Europejskim Bankiem Klimatycznym? Do końca tego roku ma przestawić praktycznie całą swoją działalność na realizację celów związanych z Zielonym Ładem. Nie licząc oczywiście doraźnych działań łagodzących skutki pandemii. Europejski Bank Inwestycyjny ma stać się jednym z głównych instrumentów Unii Europejskiej przy realizacji planu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz utrzymania różnorodności biologicznej.

EBC prawie gotowy na cyfrowe euro. Już opatentował cyfrowe euro w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Zaczął też publiczne konsultacje i testy cyfrowej waluty. Decyzja o ewentualnym wdrożeniu ma zapaść do połowy przyszłego roku. Pierwszymi beneficjentami emisji cyfrowego euro byłyby rządy, narodowe banki centralne oraz banki komercyjne i instytucje pożyczkowe. W dalszej kolejności ma być dostępne także dla użytkowników indywidualnych. Kłopot w tym, że pełna digitalizacja euro dawałaby możliwość klientom indywidualnym zakładania kont bezpośrednio w EBC, co byłoby ciosem dla banków komercyjnych. Cyfrowa waluta ma być jedynie uzupełnieniem gotówki, a nie całkowicie ją wyprzeć.

Czas koronafuzji? Spowolnienie gospodarki, wywołane wiosennym lockdownem i jesienną powtórką, mocno podkopało finansowe fundamenty wielu banków na kontynencie. Specjaliści spodziewają się serii fuzji i przejęć. W Niemczech znów głośno mówi się o połączeniu Deutsche Banku z Commerzbankiem. Za znamienny uznano fakt, że obecny szef pionu klientów prywatnych DB Martin Zielke od nowego roku będzie prezesem Commerzbanku. Już wcześniej uzdrawiał on Allianz, m.in. poprzez redukcję etatów. Teraz mówi się, że zamierza zwolnić z Commerzbanku jedną czwartą pracowników (10 tys. osób) oraz drastycznie zredukować liczbę oddziałów. Ale być może nawet tak ostre oszczędności nie uratują Commerzbanku i jedynym wyjściem będzie fuzja z Deutsche Bankiem.

Brytyjskie banki przenoszą miejsca pracy na kontynent. Perspektywa bezumownego brexitu przyspieszyła przenoszenie przez brytyjskie i amerykańskie banki z centralami europejskimi w londyńskim City, części operacji i miejsc pracy na teren UE, by uzyskać unijny „paszport” i nie stracić ogromnego rynku. 24 banki przeniosły już na kontynent 7500 stanowisk i portfel operacji wartości 1,3 bln euro. Sam JP Morgan ulokował we Frankfurcie nad Menem 200 mld euro. Ostatnio Komisja Europejska zezwoliła, by część produktów finansowych z terenu Wielkiej Brytanii, w tym derywaty, mogła być oferowana do połowy 2022 r. na unijnym rynku.

Mastercard mocno ucierpiał na koronawirusie. Związane z pandemią załamanie rynku podróży zagranicznych oraz ostrożność w wydawaniu pieniędzy wywołana niepewnością jutra spowodowały szybki spadek liczby transakcji zawieranych za pomocą kart kredytowych. Mastercard ogłosił, że jego zysk za III kw. br. spadł o 11,5 mld USD w porównaniu z III kw. 2019 r., czyli o 28%. Dochód był z  kolei mniejszy o 14% i wyniósł 3,8 mld USD. Po ogłoszeniu tych wyników cena akcji Mastercarda na Wall Street spadła o 6%.

Europejski Trybunał Obrachunkowy żąda rewizji przepisów o pomocy publicznej dla banków. Badał pomoc udzieloną w latach 2008-2017. Ustalił, że europejskie banki otrzymały 1459 mld euro pomocy kapitałowej oraz ulgi na utrzymanie płynności wartości kolejnych 3659 mld euro. Gwałtowny wzrost wydatków był uzasadniony koniecznością ratowania rynków finansowych po kryzysie 2008 r. Trybunał uznał, że KE niezbyt dokładnie pilnowała przestrzegania unijnych reguł przy ocenie zakresu pomocy publicznej i niezbyt dokładnie oceniała wpływ pomocy publicznej na zachowanie zasady konkurencyjności. Zażądał od KE, by do 2023 r. przejrzała i doprecyzowała zasady pomocy publicznej.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK