Bankowość spółdzielcza we Włoszech | Banca popolare | Kapitalizm ludowy

Bankowość spółdzielcza we Włoszech | Banca popolare | Kapitalizm ludowy
Rzym, Fontanna di Trevi Fot. Robert Lidke
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z możliwości przekształcenia się w spółkę akcyjną skorzystało już ponad 50 włoskich banków ludowych, spośród których największe są notowane na giełdzie mediolańskiej.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Pierwszy bank ludowy we Włoszech (Banca Popolare w Lodi) powstał z inicjatywy Luigi Luzzatti w 1864 r. niedaleko Padwy. Obecnie we Włoszech działają dwie niezależne spółdzielcze grupy bankowe: Grupa Banków Ludowych i Grupa Spółdzielni Kredytowych. Pierwowzorem dla banków ludowych, które funkcjonują w miastach, były niemieckie banki oparte na modelu H. Schultze-Delitzscha. Natomiast spółdzielnie kredytowe istnieją głównie na obszarach wiejskich i opierają się na modelu Raiffeisena. W ostatnich kilkunastu latach banki ludowe we Włoszech podlegają restrukturyzacji, której bacznie przyglądają się spółdzielcy w innych krajach europejskich, poszukujący optymalnego dla siebie modelu biznesowego.

Spółdzielnie na akcjach

Od 1993 r. banki we Włoszech mogą funkcjonować jedynie w formie spółki akcyjnej lub spółki spółdzielczej (spółdzielni na akcje) z ograniczoną odpowiedzialnością (societá cooperativa per azioni a respansabilitat limitata). W prawie bankowym przyjęto zasadę, że oznaczenie „spółdzielczy” przysługuje jedynie spółdzielniom kredytowym (banche di credito cooperativo). Banca Popolare został pozbawiony tego uprawnienia.

W „spółdzielniach na akcje” obowiązuje nadal tradycyjna zasada jeden członek – jeden głos – bez względu na liczbę posiadanych udziałów, które w przypadku jednego podmiotu nie mogą przekroczyć 0,5 proc. funduszu udziałowego (z wyjątkiem funduszy inwestycyjnych). Udziały muszą być zarejestrowane i mogą być odstępowane osobom trzecim. Tam, gdzie ich posiadacz nie występuje o przyznanie statusu członka banku, może mieć tylko prawa właścicielskie „dołączone” do udziałów. W wyniku decyzji zarządu mogą być przyjmowani nowi udziałowcy, co oznacza, iż kapitał udziałowy ciągle się zmienia. Banki ludowe są zobligowane przeznaczyć co najmniej 10 proc. wypracowanego zysku na zwiększenie funduszu rezerwowego.

Prawo dopuszcza, za zgodą banku centralnego, przekształcenie banku ludowego w spółkę akcyjną. Regulacja ta zapoczątkował...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI