Bankowość spółdzielcza w Niemczech: TEAMBANK kredyt dla pana Müllera

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.05.foto.062.a.100xTeamBank nie prowadzi rachunków klientów, ani nie pozyskuje depozytów. Specjalizuje się w udzielaniu tylko jednego rodzaju kredytu ratalnego pod marką easyCredit. Środki na ten cel pozyskuje od swojej spółki matki - DZ Banku.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

TeamBank wywodzi się z norisbank AG, który powstał w 1998 r. w wyniku fuzji dwóch instytucji działających na rynku kredytów ratalnych. W 2000 r. norisbank jako pierwszy na rynku niemieckim zaczął oferować przez internet prosty kredyt ratalny o nazwie easyCredit. W 2003 r. został kupiony przez DZ Bank, tym samym włączony do spółdzielczej grupy FinanzVerbund. Wkrótce lokalne banki ludowe i banki Raiffeisena zaczęły postrzegać oddziały norisbanku jako swoich konkurentów, co wywoływało poważne zgrzyty w ramach grupy. Skłoniło to DZ Bank do sprzedania tych oddziałów, portfeli ich klientów i marki „norisbank” spółce zależnej Deutsche Banku. Na bazie personelu i know-how w zakresie udzielania kredytów ratalnych w 2007 r. powstał TeamBank z centralą w Norymberdze.

Na sztandarach… easyCredit

TeamBank to dzisiaj jedno z kilkunastu specjalistycznych przedsiębiorstw DZ Bank Gruppe. Wraz z 1156 bankami lokalnymi tworzy ona spółdzielczą grupę bankową FinanzVerbund. TeamBank zatrudnia 1033 pracowników (60 proc. to kobiety), 580 osób pracuje w centrali, a 453 w 60 terenowych placówkach – Credit-shops, zlokalizowanych w większych miastach. Większość kredytów Team-Bank udziela poprzez banki ludowe i banki Raiffeisena, współpracuje z nim 76 proc. niemieckich banków spółdzielczych.

Banki partnerskie oferując sztandarowy kredyt ratalny – easyCredit wzbogacają w ten sposób własną ofertę i zarabiają na prowizji od TeamBanku. Tylko w 2010 r. otrzymały z tego tytułu 148 mln euro (9 proc. więcej niż w 2009 r.). Poprzez placówki spółdzielcze udzielany jest easyCredit nie tylko osobom prywatnym, ale także przedsiębiorcom, podczas gdy własne Credit-shops sprzedają kredyty tylko osobom prywatnym. Warto podkreślić, że czas otwarcia placówek Credit-shops jest dłuższy niż placówek banków spółdzielczych i wynosi z reguły12 godzin od poniedziałku do soboty (w każdym dniu od godz. 8.00 do 20.00).

EasyCredit może być udzielany także przez internet, drogą telefoniczną i pocztową. Klient ściąga z internetu wstępny formularz wniosku kredytowego, podaje w nim wnioskowaną kwotę kredytu oraz swoje dane osobowe i przesyła ją do TeamBanku. Na tej podstawie uzyskuje niewiążącą ofertę kredytu wraz z niezbędnymi formularzami. Po wypełnieniu dokumentów należy je wydrukować, dołączyć do nich dowód otrzymania wynagrodzenia za pracę lub odcinek emerytury za ostatnie dwa miesiące i następnie udać się na pocztę w celu uzyskania potwierdzenia swego podpisu. Dokumenty zostają przesłane do banku i po ich nadejściu w ciągu 2-3 dni środki z kredytu zostają przelane na podany przez klienta rachunek rozliczeniowy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI