Bankowcy o sprawnej zamianie WIBOR-u na WIRON

Bankowcy o sprawnej zamianie WIBOR-u na WIRON
Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich (fot. ZBP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Jest możliwe, żeby na prośbę klienta, poprzez podpisania aneksu, zastąpić WIBOR wskaźnikem WIRON" - mówi w wywiadzie dla PAP Biznes dr Tadeusz Białek wiceprezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Niektóre banki odpowiadają pozytywnie na takie wezwania klientów. Są też banki, które zaczęły wysyłać propozycje podpisania aneksów. Nie należy jednak się spodziewać po stronie banków jakiegoś masowego ruchu, ponieważ po to przewidziano uregulowanie tej kwestii na poziomie rozporządzenia, żeby operację przeprowadzić sprawnie i co do zasady jednorazowo po uprzednim zidentyfikowaniu tzw. zdarzenia regulacyjnego”- mówił Tadeusz Białek.

Z zamianą wskaźników w umowach warto poczekać na rozporządzenie

„Oczywiście zastąpienie wskaźnika z mocy prawa w przypadku WIRON nie będzie dotyczyło wszystkich umów, czy instrumentów, bo w niektórych z nich są inne klauzule awaryjne (klauzule fallback), niektóre zawierają inny wskaźnik, a niektóre są sprzed regulacji BMR. Kolejna istotna kwestia to spread korygujący, który ma zobiektywizować tranzycję i zapewnić płynne przejście na nowy wskaźnik. Należy pamiętać, że spread to mechanizm ochronny, zapewniający równowagę interesów ekonomicznych stron. Dlatego jako sektor bankowy raczej sugerujemy, żeby poczekać na określenie warunków tranzycji w rozporządzeniu i określenie zdarzenia regulacyjnego. Nie chcę ingerować w indywidualne decyzje ani klientów, ani banków, ale zasadniczo operacja powinna być przeprowadzona mocą rozporządzenia” – dodał.

Czytaj także: Czy WIRON może być wyższy niż WIBOR, i co z tego wynika?>>>

Zdarzenie regulacyjne

Tadeusz Białek zaznaczył, że podejmowane są próby wprowadzania klientów w błąd, jakoby rzekomo we wszystkich umowach potrzebne było ich aneksowanie nawet po wydaniu rozporządzenia ws. zastąpienia wskaźnika referencyjnego z mocy prawa.

„To oczywista nieprawda. Przy rozwiązaniu na poziomie rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem BMR, nie będzie takiej konieczności” – powiedział wiceprezes ZBP.

Zgodnie z Mapą Drogową reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w 2023 r. ma nastąpić weryfikacja przesłanek do wystąpienia tzw. zdarzenia regulacyjnego, zgodnie z artykułem 23c ust. 1 unijnego rozporządzenia BMR, regulującego rynek wskaźników.

Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

Czytaj także: Pierwsza transakcja na rynku swap z użyciem WIRON-u

Aneksowanie umów kredytowych nie będzie potrzebne

Instytucja zamiennika wskaźnika referencyjnego została wprowadzona do porządku prawnego poprzez nowelizację unijnego rozporządzenia BMR z lutego 2021 r.

Zgodnie z przepisami BMR zamiennik wskaźnika referencyjnego może zostać wyznaczony tylko i wyłącznie dla takiego kluczowego wskaźnika referencyjnego, którego zaprzestanie opracowywania mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność finansową w UE lub w danym państwie członkowskim.

Zamiennik wskaźnika referencyjnego z mocy prawa ma zastosowanie we wszystkich umowach i instrumentach finansowych, w których znajduje się odniesienie do wskaźnika referencyjnego, którego opracowywania zaprzestano, o ile nie przewidziano odpowiedniej klauzuli awaryjnej.

Odniesienie do zamiennika referencyjnego nie wymaga aneksowania umów: zamiennik znajdzie zastosowanie z mocy prawa UE lub prawa krajowego.

Czytaj także: Wszystko o WIBOR i WIRON, o co chciałbyś zapytać>>>

Źródło: PAP BIZNES