Bankowcy a edukacja: Narodowa strategia edukacji finansowej – Szansa, którą wciąż możemy wykorzystać

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chyba nic nie odegrało tak ważnej roli w rozwoju edukacji finansowej na świecie jak globalny kryzys finansowy, który wybuchł jesienią 2008 r. w Stanach Zjednoczonych i przetoczył się przez kraje wszystkich kontynentów.

Agnieszka Krawczyk

I choć dzisiaj, po niemal dekadzie od tamtych wydarzeń, chyba nikt nie ma wątpliwości, że w największej mierze przyczyniły się do niego amerykańskie instytucje finansowe oraz niewystarczające regulacje nadzorcze, to edukacja finansowa, jako czynnik budujący społeczną świadomość umożliwiającą odpowiedzialne korzystanie z instrumentów finansowych, stała się jednym z głównych tematów wśród decydentów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę rynków finansowych.

OECD nawoływała do zwiększania edukacji finansowej już przed kryzysem

Jedną z głównych instytucji, która jeszcze przed wybuchem kryzysu nawoływała do podnoszenia poziomu edukacji finansowej jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD), która w ramach powołanej w 2008 r. Międzynarodowej Grupy ds. Edukacji Finansowej (ang. International Network on Financial Education; INFE) prowadzi badania oraz wspiera rozwój edukacji finansowej wśród swoich członków i jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krajami w tym zakresie. Obecnie do grupy należy ponad 240 instytucji z ponad 110 krajów. Już w 2005 r. ukazała się publikacja pt. „Podnoszenie świadomości finansowej. Analiza zagadnień i dokumentów programowych” (ang. Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies), której celem był rozwój świadomości finansowej konsumentów poprzez poinformowanie decydentów o skutecznych programach edukacji finansowej oraz poprzez promowanie wymiany poglądów i dzielenia doświadczeń w zakresie edukacji i świadomości finansowej1.

Edukacja finansowa po kryzysie

Agnieszka Krawczyk

Koordynator krajowej współpracy międzynarodowej programu NZB oraz koordynator regionalna w Polsce. W przeszłości m.in. przedstawicielka szefa Kancelarii Sejmu przy Unii Europejskiej w Brukseli. Odpowiadała także za współpracę międzynarodową w sektorze energetyki odnawialnej, najpierw jako ekspert, a później dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Od 2005 r. związana z Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, m.in. jako redaktor naczelna kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”, redaktor naczelna portalu aleBank.pl oraz przedstawiciel zarządu ds. współpracy międzynarodowej. W 2005 r. odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Jednak dopiero kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2008 r., spowodował, że pojęcie edukacji finansowej zaczęło być odmieniane przez wszystkie przypadki przez wiele instytucji i gremiów na szczeblach krajowych i na poziomie międzynarodowym. W czerwcu 2009 r. OECD opublikowała raport pt. „Edukacja finansowa a kryzys. Dokument programowy i porady” (ang. Financial Education and the Crisis, Policy Paper and Guidance), w którym wskazała na związki pomiędzy kryzysem a brakiem odpowiedniej świadomości finansowej konsumentów. Powstał on dzięki decyzji Międzynarodowej Grupy ds. Edukacji Finansowej – INFE – o rozpoczęciu badań nad wpływem niskiej świadomości ekonomicznej na powstanie kryzysu finansowego. Ponad 40 instytucji publicznych z 30 krajów, w tym z Polski, wzięło udział w badaniu, którego celem było m.in. uświadomienie decydentom roli edukacji finansowej w zapobieganiu podobnym kryzysom w przyszłości. Raport przedstawiał także zachowania społeczne tuż po wybuchu kryzysu. Zwrócono uwagę na fakt, iż w wielu krajach brak świadomości dotyczącej ubezpieczeń depozytów i gwarancji instytucji nadzorczych doprowadził do masowego wycofywania oszczędności z banków. Na horyzoncie pojawiło się więc kolejne zagrożenie, jakim był znaczący spadek zaufania do instytucji i rynków finansowych2. Badanie pokazało też jednak, że doświadczeni kryzysem obywatele zaczęli w większym stopniu interesować się zagadnieniami finansowymi, co skłoniło wiele rządów do odpowiedzi na to zapotrzebowanie3. Jednocześnie dokument potwierdził rekomendacje zawarte już w 2005 r. w innym dokumencie OECD „Zasady i dobre praktyki dotyczące edukacji i świadomości finansowej” (ang. Principles and Good practices ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI