Inwestujemy: Banki walczą o nas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d3.foto.11.a.150xOpcje walutowe to dziś pojęcie niegodne dżentelmena. Dlatego dużą popularnością cieszą się bankowe lokaty.

Mieczysław T. Starkowski

Na rynku finansowym panuje ciągle wielkie zamieszanie. Kryzys spowodował ogromny spadek zaufania – praktycznie do wszystkich instytucji. Inwestorzy ponieśli spore straty na akcjach. Można snuć gorzkie refleksje: w dzisiejszych czasach nie ma już nic pewnego. A jednak drobni inwestorzy unikający ryzyka mogą spać spokojnie. Bankowe lokaty nadal dają w miarę przyzwoity zysk. Kwoty do równowartości 50 tys. euro są przy tym bezpieczne, bo gwarantowane przez państwo.

Rekompensata

Ostatnie miesiące to czas lokat bankowych – najbezpieczniejszej formy oszczędzania pieniędzy – przypomina Roman Przasnyski, główny analityk firmy doradczej Gold Finance. – Wpłacano na nie ogromne kwoty wycofywane z przynoszących straty funduszy inwestycyjnych, giełdy oraz innych bardziej ryzykownych instrumentów. Co ciekawe, im większy był rynek lokat bankowych, tym wyższe było oprocentowanie ulokowanych w nich środków.

Były dwa powody takiej sytuacji. Po pierwsze, banki potrzebowały pieniędzy, by nadążyć z zaspakajaniem popytu na kredyty. Konkurowały więc z sobą w walce o klientów i kusiły wysokimi odsetkami z lokat bankowych.

Po drugie, Rada Polityki Pieniężnej przez dłuższy czas podnosiła stopy procentowe, co spowodowało wzrost oprocentowania lokat terminowych. W drugiej połowie ub. r. doszły do tego jeszcze zawirowania na światowych rynkach finansowych, które spowodowały, że banki niechętnie pożyczały sobie pieniądze. Tym bardziej starały się więc przyciągnąć klientów, oferując wysokie stawki oprocentowania lokat bankowych.

Efektem była ostra walka, nazwana wręcz wojną lokat. Zdecydowany wzrost, do ponad 6 proc. w skali rocznej, nastąpił w ostatnim kwartale ub. r. Na przełomie 2008/2009 r. można było ulokować pieniądze aż na 8-10 proc. Choć normą było już raczej 6-8 proc., a w największych bankach nawet 4-4,5 proc.

Od początku br. oprocentowanie lokat zaczęło wyraźnie spadać. Tendencja ta z pewnością utrzyma się do końca roku, uważa Roman Przasnyski. Uwarunkowania makroekonomiczne zmieniły się bowiem radykalnie.

Na rynkach finansowych obserwujemy stopniowe uspokojenie, a więc banki nie muszą gorączkowo szukać pieniędzy. Zaostrzenie warunków udzielania kredytów oraz osłabienie gospodarcze powoduje, że wartość udzielonych w tym roku pożyczek będzie znacznie niższa niż w ostatnich latach. Z tego powodu nie będzie aż tak dużego zapotrzebowania na pieniądze z lokat ze strony banków. Następują również zmiany w polityce pieniężnej państwa. Od końca ub. r. RPP zdecydowanie obniża stopy procentowe, co przekłada się na mniejsze odsetki od lokat.

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport podsumowujący kondycję polskiego sektora bankowego. Na podstawie dostępnych danych i informacji można oczekiwać istotnego wyhamowania akcji kredytowej, co wynika z zaostrzenia polityki kredytowej banków, zmniejszenia popytu na kredyt ze strony części przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz ograniczonych możliwości sfinansowania rozwoju akcji kredytowej. Możliwości administracyjnego oddziaływania w celu zwiększenia akcji kredytowej są ograniczone i mogą być obarczone negatywnymi skutkami ubocznymi. Dlatego główny nacisk działań powinien być skierowany na budowanie zaufania pomiędzy uczestnikami rynku, rozwiązywaniu pojawiających się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI