Banki w ocenie UOKIK: Uczciwość kupiecka w klauzulach umownych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.09.foto.071.250xPrzekazy reklamowe, które mogą wprowadzać konsumenta w błąd, opieszałość w przekazywaniu do BIK informacji o spłacie kredytu czy niedozwolone klauzule w umowach z klientami - to niektóre z zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK praktyk stosowanych przez banki, SKOK-i i fi rmy pożyczkowe.

Większość konsumentów podejmuje decyzje o zaciągnięciu kredytu po obejrzeniu materiałów marketingowych, które powinny być na tyle przejrzyste, aby przeciętny Kowalski nie musiał przeglądać ustaw, by sprawdzić, czy oferta jest dla niego korzystna. Reklamy wizerunkowe typu brand advertising nie wskazują konkretnych kosztów kredytu/pożyczki, a w związku z tym przedsiębiorcy nie są zobowiązani do spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w przepisie art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim. Prowadzona przez UOKiK analiza innych reklam niż wizerunkowe, to jest takich, w których przedsiębiorcy decydują się podać cenę kredytu, wykazała w instytucjach fi nansowych wiele nieprawidłowości, które będą przedmiotem postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd zapowiada, że odpowiedzią na przekaz reklamowy, który może wprowadzać w błąd, będzie szybka i zdecydowana reakcja. Przykładem jest niedawno wszczęte postępowanie wyjaśniające, w którym UOKiK zbada, czy BGŻ S.A, Pekao S.A. i Euro Bank S.A. naruszyły przepisy, reklamując oferty kredytu konsumenckiego.

Skubanie z konta

Bank PKO BP pobierał opłaty za każdą wypłatę gotówki z konta w placówkach agencyjnych, co Prezes UOKiK uznał za praktyki niezgodne z prawem. Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte po skardze konsumenta. Urząd stwierdził, że zgodnie z jednym z postanowień taryfy opłat i prowizji, posiadacze kont w PKO BP są obciążani opłatą w wysokości 1 zł za każdą wypłatę gotówki dokonaną w agencjach banku. W opinii UOKiK jest to niezgodne z prawem, a taka stawka jest dodatkowym obciążeniem (obok stałych opłat za prowadzenie rachunku), które utrudnia konsumentowi oszacowanie rzeczywistych kosztów obsługi ROR-u. Bank PKO BP zobowiązał się do zaniechania pobierania kwestionowanych opłat oraz usunięcia z regulaminu postanowień, które to umożliwiały.

Postanowienia o podobnej treści zostały już wcześniej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. W ich następstwie skierowanych zostało wiele pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane.

Z badań urzędu antymonopolowego wynika, że ponad połowa klientów banków zgłaszających nieprawidłowości narzeka na niekorzystne warunki zawierania umó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI