Monitor spółdzielczy: wrzesień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.09.foto.004.a.400xGOŁĘBIE W RPP

Wzrost gospodarczy w II kwartale br. był zgodny z prognozami analityków (3,2 proc. r./r.), natomiast w relacji do I kwartału wyniósł tylko 0,6 proc., najmniej od I kwartału 2013 r. Ponadto w lipcu br. po raz pierwszy w najnowszej historii Polski miał miejsce spadek cen o 0,2 proc. rok do roku, co prawdopodobnie zachęci "gołębie" w Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych, tj. realnej ceny pieniądza, jaki pożyczają sobie banki (WIBOR).

RAPORT NBP: STABILNIE, ALE POD GÓRKĘ

Raport NBP o stabilności systemu finansowego zwraca uwagę na pogarszającą się efektywność kosztową i niższy w relacji do standardów poziom współczynnika wypłacalności zrzeszeń. Od 2015 r., zgodnie z normą płynności krótkoterminowej LCR, banki spółdzielcze nie będą mogły uznać całości lokat w banku zrzeszającym jako środków płynnych, natomiast banki zrzeszające będą musiały utrzymywać wysokie bufory aktywów płynnych, aby pokryć ryzyko płynności związane z tymi lokatami. Raport wskazuje, że jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS „zakładającego ściślejsze niż w funkcjonujących obecnie w Polsce zrzeszeniach banków spółdzielczych powiązania, wynikające ze wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności przez wszystkich uczestników”.

SGB-BANK SŁYSZY: BRAWO!

Bank zrzeszający ponad 200 banków SGB wypracował po 7 miesiącach br. 37,7 mln zł zysku netto – poinformował agencję ISBnews Ryszard Lorek, prezes SGB-Banku S.A. Dobry efekt to efekt m.in. programu restrukturyzacji i redukcji kosztów. W 2013 r. bank uzyskał 13,4 mln zł, suma bilansowa zwiększyła się o 1,31 mld zł r./r. do poziomu 12,71 mld zł, na co wpływ miał wzrost o 14 proc. depozytów w zrzeszeniu. Wskaźnik ROA wyniósł 0,11 proc., ROE – 2,41 proc., a rentowność netto 1,64 proc. Znacznej poprawie uległ też wskaźnik C/I, który z 78,4 proc. obniżył się do 66 proc., natomiast współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,29 proc. (o 1,94 pkt. proc.) w efekcie zwiększenia funduszy własnych o 18,5 proc.

PREFERENCJE W STAWCE WIBOR 3M

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się konsultacje nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zadań ARiMR. Przedstawiciele KZBS podnieśli kluczową kwestię zmiany oprocentowania kredytów preferencyjnych, tj. zastąpienia niekorzystnej stopy redyskonta weksli – stawką WIBOR 3M oraz podwyższenia wysokości opłat i prowizji na rzecz banku związanych z obsługą kredytu. Zawarte w rozporządzeniu ograniczenie wszystkich wysokości prowizji i opłat z tytułu udzielenia kredytu do 2 proc., w opinii spółdzielców, nie pozwoli zrekompensować ponoszonych przez banki dodatkowych kosztów związanych z bieżącą obsługą kredytów.

ALIOR BANK WYBAWCA

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa im. Św. Jana zostanie przejęta przez Alior Bank – poinformowała KNF. Alior Bank S.A. jest jedynym bankiem, który zagwarantował przejęcie SKOK-u w sposób zapewniający ochronę środków zgromadzonych na rachunkach. KNF stwierdziła wcześniej, że w sektorze kas spółdzielczych nie ma jednostki spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK z Kęt. Proces przejęcia będzie przebiegać przy wsparciu finansowym udzielonym przez BFG. SKOK im. św. Jana została powołana w 1997 r. przez członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej. Oferta kasy obejmuje pożyczki i linie pożyczkowe, lokaty, konta osobiste, ubezpieczenia, rachunki firmowe, zlecenia rozliczeń fi nansowych, karty płatnicze. Posiada oddziały głównie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

Na koniec 2013 r. postępowaniami naprawczymi były objęte 44 na 55 kas, w trzech powołano zarządy komisaryczne. Wartość aktywów SKOK-ów wynosi 19,14 mld zł, w tym ponad 73 proc. należy do sześciu największych kas spółdzielczych. Z raportu ZBP i firmy doradczej EY wynika, że banki nie chcą przejmować SKOK-ów w złej kondycji, bo jest to biznesowo nieuzasadnione. ZBP i EY rekomendują udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG, nabycie przez fundusz części złych aktywów oraz przejęcie wybranych SKOK-ów przez bank pomocowy (specjalnie utworzony lub istniejący bank komercyjny). Przez taki bank mogłoby zostać przejętych ok. 15 kas, stanowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI