Banki Spółdzielcze: Pożyczać świadomie i aktywnie

Banki Spółdzielcze: Pożyczać świadomie i aktywnie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podstawową grupą aktywów przychodowych banków spółdzielczych są kredyty. Równocześnie wiele z nich ma problem z realizacją planów kredytowych, co odbija się na wyniku finansowym. Banki mają opracowane szczegółowe, często nadmiernie rozbudowane, procedury w zakresie badania zdolności kredytowej klientów.

Wiesław Żółtkowski

Wynika to z wymagań nadzorczych. Równocześnie w wielu instytucjach brak refleksji nad pozyskiwaniem klientów kredytowych. Dominuje proste podejście – czekamy na każdego, kto chce kredytu. To trzeba zmienić.

 

W bankach komercyjnych sprzedaż produktów bankowych realizują wydzielone piony z bardzo rozbudowanymi procedurami działania. Ciągle prowadzi się badania rynku i precyzyjnie określa cele sprzedażowe – nie tylko dla jednostek organizacyjnych, ale nawet dla poszczególnych stanowisk pracy. Tego wszystkiego brakuje w większości banków spółdzielczych. Wprawdzie żadna instytucja nadzorcza nie nakazuje aktywnej sprzedaży, ale jest to konieczne dla poprawienia efektywności działania.

 

Na temat sprzedaży napisano więcej książek niż na temat ryzyka. Systemy sprzedaży bywają bardzo skomplikowane i pracochłonne, wymagające ogromnych nakładów na techniki wspomagające te działania. Banki spółdzielcze nie muszą tego naśladować. Można rozpocząć od działań najprostszych. Wymaga to uświadomienia sobie kilku podstawowych spraw.

Jaki mamy portfel kredytowy?

Wiesław Żółtkowski

Pracował w NBP i w zarządach banków komercyjnych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, autor książek Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Bank lokalny i wielu innych publikacji.

Trzeba zacząć od refleksji nad portfelem kredytowym banku. Gdy nie ma funkcjonalnych systemów informatycznych, dane można zdobywać w prosty sposób. Wystarczy przyjąć kryteria podziału portfela kredytowego odpowiednio według branży, rodzaju kredytobiorcy, wartości kredytów udzielonych jednemu klientowi z podziałem na kilka grup i z wydzieleniem należności dużych, klasyfikacji kredytów, wartości utworzonych rezerw itp. Chodzi o podanie w każdej grupie liczby kredytobiorców (a nie umów kredytowych) i wartości zbiorczych. Następnie trzeba polecić wypełnienie takich ankiet w każdym oddziale banku. Nie będzie to trudne zadanie, a będziemy wiedzieli, jaka jest struktura portfela kredytowego i jak klienci kredytowi są rozmieszczeni w jednostkach organizacyjnych banku. Niby to jest informacja banalna, ale naprawdę trudno ją uzyskać w bankach. Zwykle wiadomo tylko, ile bank zawarł umów kredytowych i jaka jest wartość portfela, ale to nie to samo, co liczba kredytobiorców i ich charakterystyka.

Jaka jest funkcjonalność systemów informatycznych?

Najważniejsze jest poznanie efektywności każdej wydzielonej części portfela kredytowego poprzez obliczenie przychodów i kosztów dla każdej grupy kredytów. Firmy informatyczne dostarczające bankom trzy podstawowe systemy informatyczne zapewniały mnie, że potrafią przeprowadzić takie analizy. Ale w bankach trudno ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI