Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – czerwiec 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.06.foto.055.a.400xW ESBANKU ŁAPIĄ BAKCYLA

Warszawski Instytut Bankowości zainicjował projekt edukacyjny BAKCYL, którego jednym z partnerów jest ESBANK Bank Spółdzielczy. BAKCYL to program godzin lekcyjnych, które stanowią kompendium wiedzy finansowej dla nastolatków pt. Mądre inwestowanie. Finanse na całe życie. Pożyczaj z głową i Twoje pieniądze. Wszystko pod okiem bankowców wolontariuszy.

CYFROWE WYKLUCZENIE 50+

W Polsce prawie 10 mln osób z pokolenia 50+ nie korzysta z internetu. To tak, jakby województwo mazowieckie i wielkopolskie odciąć na stałe od internetu! Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, prowadzi projekt Polska Cyfrowa Równych Szans. Komisja Europejska szacuje, że obecnie jedynie 15 proc. Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego na kontynencie może przyczynić się do uzyskania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

E-PRZELEW JAK EURO ELIXIR

Uruchomiony przez KIR w 2005 r. międzybankowy system rozliczeń w euro, już od dziesięciu lat umożliwia realizację płatności krajowych i transgranicznych. System rozliczył ponad 70 mln przelewów na kwotę 374 mld euro. Najwięcej międzynarodowych komunikatów płatniczych wymieniamy z Niemcami, Holandią i Francją. Euro Elixir jest częścią zintegrowanej infrastruktury SEPA, w czerwcu 2009 r. rozrachunek transakcji został przeniesiony na platformę Europejskiego Banku Centralnego i odbywa się z wykorzystaniem polskiego komponentu TARGET2-NBP. Niebawem w systemie Euro Elixir zostanie wdrożona obsługa paneuropejskiego polecenia zapłaty SEPA Direct Debit. KIR udostępnia również systemy służące rozliczeniom w złotych, m.in. Express Elixir obsługujący przelewy natychmiastowe. Polska jest jednym z zaledwie 17 krajów na świecie, gdzie taka usługa jest dostępna.

KREDYT DLA POKOLENIA X

W 2014 r. co drugi dorosły Polak miał kredyt (15,3 mln), najczęściej kredytobiorcami są osoby urodzone w latach 1967-1981 (tzw. pokolenie X), głównie mężczyźni (59 proc.) – wynika z analiz Biura Informacji Kredytowej. Największą aktywność kredytobiorców można zauważyć w woj. lubuskim (52,8 proc.), najmniejsza uwidacznia się w woj. podlaskim, gdzie tylko 39,1 proc. osób korzysta z kredytu. Średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w woj. podkarpackim (37,9 proc.), zaś mężczyźni w woj. podlaskim (39,6 proc.). Największa aktywność kredytobiorców ogółem jest wśród mieszkańców woj. lubuskiego – 52,8 proc., najmniejsza – woj. podlaskiego, gdzie z kredytu korzysta 39,1 proc. mieszkańców.

AMRON: JAK SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY

Związek Banków Polskich po raz kolejny wnosi o pilną finalizację prac nad ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz wdrożenie systemu promowania długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. W opinii ZBP stworzyłoby to warunki do poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Program Mieszkanie dla Młodych – jak ocenia prezes AMRON dr Jacek Furga, nie spowoduje przełomu na rynku, zwłaszcza przy obowiązującym od 2016 r. wymogu 15-proc. wkładu własnego. ZBP podał, że w I kw. br. banki zaakceptowały 4481 wniosków beneficjentów, udzielając dofinansowania na łączną kwotę 105,9 mln zł (o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Natomiast w marcu zaakceptowano rekordową liczbę wniosków, bo aż 1973 na kwotę 46,76 mln zł.

Spadek stopy procentowej i wzrost realnej wartości rozporządzalnego dochodu wpłynęły pozytywnie na wartość indeksu dostępności mieszkaniowej IDM3, który osiągnął historycznie najwyższy poziom, co wskazuje, że przy panujących obecnie warunkach nieruchomości finansowane kredytem są dla modelowej rodziny wyjątkowo łatwo dostępne.

SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ

Eurobank bezpłatnie udostępnił swoim klientom IBM Security Trusteer Rapport – program zwiększający ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania oraz przypadkami phishingu, czyli wyłudzania poufnych danych. Po jego zainstalowaniu połączenie z serwisem eurobank on-line jest automatycznie objęte ochroną programu bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Użytkownik może również objąć ochroną połączenia z innymi serwisami internetowymi niezwiązanymi z działalnością bankową, np. sklepami internetowymi, w których konieczne jest podawanie poufnych danych. Korzystanie z programu nie wymaga rejestracji czy dodatkowej konfiguracji.

NADZÓR NIE OD PARADY

Związek Firm Pożyczkowych postuluje uszczelnienie projektowanych przepisów i przeprowadzenie kontroli nad postępowaniem lobbingowym w trakcie prac nad ustawą o nadzorze nad rynkiem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI