Banki Spółdzielcze: Dodatkowe usługi szansą dla bankowości spółdzielczej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przy niskich marżach odsetkowych banki spółdzielcze muszą szukać alternatywnych źródeł przychodów. W jaki sposób można dziś wzbogacić ich ofertę?

Bohdan Szafrański

Jak stwierdził na jednym z październikowych spotkań, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Zdzisław Kupczyk prezes zarządu Banku BPS, banki spółdzielcze od 153 lat nie robią nic innego, tylko inwestują w obszary wiejskie i małe i średnie przedsiębiorstwa i w ten sposób budują cywilizację ekonomiczną oraz poziom życia na obszarach swojej działalności.

Nie odstępują od swoich klientów i wspierają ich nawet w trudniejszych dla gospodarki okresach. Trzeba się zgodzić również z twierdzeniem, że banki spółdzielcze wpływają stabilizująco na gospodarkę również w okresach pewnej destabilizacji lub zagrożeń kryzysowych. Na pewno nie są gotowe, jak to się zdarza w przypadku banków komercyjnych, wycofywać się lub ograniczać funkcjonowanie na jakimś terenie. Jednak by móc funkcjonować, muszą mieć na to środki. Jest to o tyle trudne, że pilnie potrzebują inwestycji w technologię, bezpieczeństwo i kadry, a przy tym równocześnie muszą kumulować kapitał. Bank spółdzielczy nie może tak jak banki komercyjne liczyć na zewnętrzne zasilenie kapitałowe. Jak stwierdził, na wspomnianym spotkaniu w PTE, Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, konkurencja na rynku i swoisty szok regulacyjny w czasach po kryzysie niweluje, jego zdaniem, główną przewagę bankowości spółdzielczej, jaką jest sprawność organizacyjna, szybkość podejmowania na miejscu decyzji i bazowanie nie tylko na procedurach i statystyce, ale również na bezpośredniej relacji z klientem. Według niego inne wyzwania to na przykład wewnętrzna konkurencja w sektorze. Z kolei katalizatorem działań związanych z przeorganizowaniem modelu funkcjonowania były nowe regulacje i dyrektywy, czyli wprowadzenie pakietu CRD IV/CRR. Dla przypomnienia chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności, oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

Na pewno rozsądny jest pojawiający się w środowisku postulat, by obok uregulowania spraw bezpieczeństwa i wypłacalności można było budować lepszą optymalną strukturę, która lepiej pomagałaby rozwijać się naszej gospodarce. Zwraca się uwagę, że mały bank spółdzielczy, w którym często pracuje tylko kilka, kilkanaście osób nie może sobie pozwolić na skierowanie kilku z nich, by zajmowały się tylko studiowaniem zmieniających się stale ustaw i przepisów wykonawczych do nich. Tylko po to, by bank był na bieżąco z przepisami obowiązującego prawa. Mówi się, że sektor banków spółdzielczych jest bezpieczny i współczynniki bezpieczeństwa są w nim wysokie, ale z drugiej strony można też uznać, że jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI