nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

  • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
  • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
  • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
    bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
  • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
  • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
  • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

NBS 2015/11

NBS 2015/11

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Między ustami a brzegiem pucharu 2015

nbs.2015.11.foto.003.150xTo tytuł zapomnianej już powieści Marii Rodziewiczówny, w której miłosne perypetie głównego bohatera prowadzą go do rodzinnych korzeni w wielkopolskim mająteczku, w czasach, kiedy Polski nie było, a polskiej własności broniły banki spółdzielcze. Skojarzenie o tyle na miejscu, że w dobie, kiedy – wdrażając nowe regulacje – szukamy optymalnych pomysłów na biznes, że zacytuję dalej – wiele może się wydarzyć rzeczy niespodziewanych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Opinie: Ryzyko braku zgodności w działaniu banku spółdzielczego Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?

nbs.2015.11.foto.010.250xZarządzanie ryzykiem to trudna sztuka. Po pierwsze chodzi o to, aby nie ponosić strat z tytułu błędów w działaniu. Po drugie trzeba to robić z uwzględnieniem metod określanych zewnętrznie, często niedostosowanych do charakteru i skali działania banku spółdzielczego. Metody te można stosować proporcjonalnie, ale i to podlega arbitralnej ocenie zewnętrznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Opinie: Kilka refleksji o dryfowaniu i o tym, co z tym mają wspólnego autobusy

nbs.2015.11.foto.018.400xMożna odnieść wrażenie, że głównymi przyczynami spotkań i dyskusji środowiska banków spółdzielczych są zmiany regulacyjne i sytuacja banku zrzeszającego. Przy pierwszej przyczynie najważniejsze jest, jak można odroczyć termin wejścia przepisów lub – jeżeli to już niemożliwe – wdrożyć nowe regulacje. Przy drugiej przyczynie – wiadomo, że każdy prezes banku spółdzielczego zna się na zarządzaniu bankiem i chętnie będzie nadzorował bank zrzeszający. Przecież banki spółdzielcze są współwłaścicielem banków zrzeszających.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Opinie: Lokalne rynki finansowe wyzwaniem dla banków spółdzielczych

nbs.2015.11.foto.023.b.250xW relacjach między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi od początku lat 90. XX w. występuje specyficzny obszar spraw obfitujący non stop w napięcia i wzajemne – mniejsze lub większe – oskarżenia. Jest nim przede wszystkim zespół problemów związanych z zagospodarowywaniem przez banki zrzeszające przejściowych nadwyżek pieniężnych pochodzących z banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Wydarzenia: Finansowanie lokalnego rozwoju

nbs.2015.11.foto.035.250xAby biedna wieś nie finansowała swoimi nadwyżkami wielkich metropolii – opinia wypowiedziana przez prof. Romualda Holly podczas niedawnej debaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pod wymownym tytułem „Rozwój obszarów wiejskich i MŚP w kontekście funkcjonowania banków spółdzielczych” powinna stanowić podsumowanie nowego modelu bankowości spółdzielczej. W epoce triumfalnego powrotu koncepcji „Ojczyzny kapitału”, mających swe odzwierciedlenie choćby w ożywionej debacie wokół repolonizacji polskiego sektora bankowego, godzi się – w ślad za Juliuszem Słowackim – postawić fundamentalne pytanie: jaka ma być owa Ojczyzna?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Wydarzenia: Ręce do góry, to jest napad!

Budynek Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, ul. Warecka 7. Praca jak co dzień. Jest godzina 10.00, w pomieszczeniach banku na sali operacyjnej znajduje się 7 osób, tj. 5 pracowników banku oraz dwóch interesantów. W pewnej chwili na salę wchodzi nieznana osoba ubrana na czarno, w kominiarce na głowie, oddaje cztery strzały z przedmiotu przypominającego broń palną, podchodzi do stanowiska jednej z kasjerek i żąda wydania pieniędzy ze wszystkich stanowisk kasjerskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Wydarzenia: Szanse i Wyzwania Polskiego Biznesu 2015

nbs.2015.11.foto.040.550xŻeby prowadzić wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy – mawiał Napoleon Bonaparte. Parafrazując słowa „boga wojny”, można powiedzieć, że aby odnieść sukces w biznesie, przedsiębiorca potrzebuje trzech rzeczy: partnerstwa, partnerstwa i partnerstwa. Owo trzykrotne partnerstwo obejmuje trzy fundamentalne obszary: sprzyjający przedsiębiorczości klimat, kompetentne doradztwo i – rzecz jasna – zorientowane na lokalny biznes finansowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

CSR: Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność

nbs.2015.11.foto.043.400xKryzys finansowy ostatnich lat wywołał dyskusję o społecznej odpowiedzialności banków na całym świecie. Finansiści i teoretycy biznesu przyznali, że potrzebna jest budowa wiarygodności opartej na rzeczywistych wartościach, na ekonomii społecznej, a nie na zabiegach PR. Bank Spółdzielczy w Płońsku od zawsze kieruje się tymi zasadami i przekonuje, że wynik finansowy jest bardzo ważny, ale najważniejsi są ludzie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/11

Zagranica: Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

nbs.2015.11.foto.053.150x19 października 2015 r. w Brukseli, w obecności wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Jej Wysokości Królowej Belgów – Matyldy, miało miejsce podpisanie pierwszych sześciu umów gwarancyjnych w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na lata 2014- 2020. Wydarzenie to było świetną okazją do przypomnienia Europie o wadze instrumentów mikrofinansowych. Tego dnia zorganizowano bowiem także pierwszy Europejski Dzień Mikrofinansowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1