Banki spółdzielcze chcą większego cyberbezpieczeństwa

Banki spółdzielcze chcą większego cyberbezpieczeństwa
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze przyjęły rekomendacje dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa sektora.

Wypracowano osiem rekomendacji w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa banków spółdzielczych #BPS #SGB

Zespół ds. Bezpieczeństwa Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) reprezentował dr Sławomir Czopur Prezes Zarządu SOZ Banku BPS.

W toku prac wypracowano osiem rekomendacji, z czego na plan pierwszy wybiły się następujące:

  • wypracowanie standardu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Zrzeszeniach oraz jasny podział zadań pomiędzy IPS a BZ.
  • ustawowe zapewnienie w Prawie Bankowym zapisu dot. udostępniania IPS danych ze SWOZ,
  • zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy BFG, KNF, IPS i BZ,
  • wypracowanie praktycznych ścieżek, mechanizmów sieci bezpieczeństwa dot. szybkiej realizacji możliwości wsparcia BS ze środków BFG,
  • monitorowanie międzynarodowych rozwiązań dotyczących respektowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych np.na wzór banków niemieckich,
  • przegląd standardów sprawozdawczych
  • usunięcie wadliwych  dla banków spółdzielczych regulacji w ramach resolution,
  • utworzenie platformy współpracy pomiędzy UKNF i IPS do spraw interpretacji i stosowania przepisów prawa

W konkluzji sprawozdawca wskazał, że w dyskusji wypłynęło szereg kwestii szczegółowych, które z powodów redakcyjnych nie znalazły wyrazu w postaci rekomendacji, lecz wymagają dalszej pracy w ramach Rady Konsultacyjnej.