Banki razem przeciwko oszustom

Banki razem przeciwko oszustom
Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wspólne przeciwdziałanie nadużyciom na rynku finansowym jest główną rekomendacją X Kongresu Bankowości Detalicznej.

Wspólne przeciwdziałanie nadużyciom na rynku finansowym jest główną rekomendacją X Kongresu Bankowości Detalicznej. #banki #KBD

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej Leszek Pawłowicz podkreślił, że w walce z oszustwami powinny współpracować wszystkie instytucje i branże związane z rynkiem finansowym, a nie tylko banki.

Komitet Sterujący X Kongresu Bankowości Detalicznej skierował do Ministerstwa Finansów i Związku Banków Polskich cztery rekomendacje, od spełnienia których może zależeć sukces walki z fraudami, oszustwami i nadużyciami.

Pierwsza rekomendacja zaleca wykorzystanie potencjału rozwiązań aktualnie stosowanych do ewolucyjnego budowania mechanizmów wymiany informacji.

– To ma się skupić na uniknięciu powoływania kolejnych instytucji, które miałyby taką wymianą się zajmować – wyjaśnił Patryk Choroś, Business Development Director w SAS Institute. Przypomniał, że zajmują się tym od pewnego czasu m.in. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Biuro Informacji Kredytowej.

Wymiana danych

W kolejnych rekomendacjach zaleca się umożliwienie wymiany danych pomiędzy wszystkimi przedstawicielami sektora finansowego, wykorzystanie izby rozliczeniowej do pośredniczenia w wymianie danych i przeciwdziałania naruszeniom interesów uczestników obrotu gospodarczego także poza sektorem finansowym oraz utworzenie przy Związku Banków Polskich komitetu odpowiedzialnego za rekomendowanie kierunków rozwoju mechanizmów współpracy pomiędzy różnymi sektorami (złożonego z przedstawicieli MF, KIR, BIK, UFG, banków, ZBP, instytucji pożyczkowych i ubezpieczeniowych).

Według Patryka Chorosia bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy wymiany informacji o nadużyciach finansowych skupili się na działaniach prospołecznych, na informowaniu klientów o zagrożeniach oraz na pokazywaniu im „wzorców bezpiecznych zachowań”, zwłaszcza podczas korzystania z usług cyfrowych.

Bank 4.0 – usługi wszędzie, tylko nie w banku

Płacenie przy użyciu telefonu to dopiero początek rewolucyjnych zmian technologicznych i organizacyjnych w sektorze finansowym. Wkrótce będziemy mogli zapytać komputer bądź telefon „Czy stać mnie na zakup tego urządzenia, samochodu, nowego domu czy programu emerytalnego?”, a wzmocniona sztuczną inteligencją aplikacja będzie w stanie błyskawicznie udzielić takiej odpowiedzi i poradzi, co należy robić dalej. O wizjach usług finansowych w niedalekiej przyszłości opowiadał gość specjalny X Kongresu Bankowości Detalicznej Brett King, zaproszony do Polski przez firmę Deloitte.

Autor znanych na całym świecie bestsellerów o ewolucji biznesu przypomniał, że w banku 1.0 klient musiał przyjść do oddziału i rozmawiał z kasjerem przez niewielki otwór. Takie banki działały przez 750 lat. Bank 2.0 oznacza wyprowadzenie bankowości poza oddziały banków. Stało się to możliwe dzięki bankomatom. Te z kolei mogły działać w trybie 24/7 dzięki Internetowi, a Internet mógł działać dzięki komputerom. Czyli ten etap rozwoju bankowości miał swoje źródła w połowie lat ’50 ub. wieku. Jednak bankowość samoobsługowa ruszyła dopiero w latach ’80. Natomiast bank 3.0 powstał w latach dwutysięcznych, wraz z pojawieniem się mobilności (smartfonów). W ten sposób usługi bankowe oderwały się od fizycznej lokalizacji banku. Za pomocą „komórki” można dokonywać transakcji z każdego miejsca na świecie. A im więcej jest zaawansowanych technologii do dyspozycji, tym oddział banku staje się dla klienta mniej ważny.

– Bardzo prawdopodobne jest, że wkrótce klienci będą rozpoczynać relacje z bankiem i przez całe swoje życie nie trafią do jego oddziału – powiedział Brett King.

Pojawia się więc pytanie, czy w takim systemie oddziały banków w ogóle będą komuś potrzebne? Zdaniem prelegenta odpowiedź nie jest oczywista, gdyż oddziały mogą okazać się pewną wartością i wyróżnikiem w zdygitalizowanym świecie. Polska pod tym względem ma opinię kraju, w którym „ludzie wciąż lubią chodzić do oddziałów”, jednak kierunek zmian w bankowości pokazuje, że w przyszłości może być inaczej.

– Jeżeli w tym kontekście chcemy utrzymać kontakt klienta z oddziałem bankowym, to jest to dla was problemem strategicznym, należałoby się z tym zmierzyć w przyszłości, głównie ze względu na poziom przychodów i pozyskiwanie klientów – powiedział.

Jako przykład wskazał na Singapur, który chętnie odwiedzają turyści z Chin i nie rozumieją, dlaczego za wszystko muszą płacić kartą. Jest to dla nich powrót do przeszłości, bo w chińskich miastach dominują płatności mobilne, a ich wartość sięga w tym roku 5,5 biliona dolarów. W takim systemie zanika znaczenie oddziałów bankowych. Stają się one wręcz kosztownym obciążeniem.

– Docieranie do klienta poprzez oddziały jest znacznie droższe niż dotarcie cyfrowe i żaden inwestor nie poprze dzisiaj pomysłu tworzenia nowych oddziałów banku – stwierdził Brett King.

Coraz więcej firm technologicznych na rynku finansowym

Jednocześnie na rynku finansowym pojawia się coraz więcej firm technologicznych, co świadczy o tym, że przechodzimy już do świata cyfrowego, a w nim banki ze zbyt dużą liczbą oddziałów, przestają być efektywne.

– Mamy 1,4 mld ludzi, którzy nie korzystają z usług bankowych, a przyszliby oni do bankowości nie korzystając z oddziałów – poinformował ekspert. Jest to według niego rewolucja, która już się dokonuje, a to dzięki temu, że coraz powszechniejszy jest dostęp do bankowości na przykład poprzez telefony oraz technologie, które pozwalają identyfikować klienta bez fizycznego z nim kontaktu, a także bez tradycyjnych dokumentów tożsamości. Na tym według niego polega świat banków 4.0.

O wyzwaniach związanych z rewolucją, która już dokonuje się w bankowości i doprowadzi do ogromnych zmian w ciągu najbliższych kilku lat dyskutowali także uczestnicy wielu debat podczas X Kongresy Bankowości Detalicznej. Tylko drugiego dnia obrad odbyły się eksperckie panele dyskusyjne pod takimi tytułami „Nowa era bankowości cyfrowej”, „PSD2 – krajobraz na miesiąc przed…”, „Cyberprzestępczość zagrożeniem dla nowoczesnej bankowości – prawda czy fałsz” i „Banki kontra firmy technologiczne – walka na śmierć i życie?”.

O Kongresie Bankowości Detalicznej

Kongres Bankowości Detalicznej jest cyklicznym forum dyskusyjnym przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. KBD stanowi istotną część Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.

KBD jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Akademii Bankowej i PKO Banku Polskiego. Partnerami przedsięwzięcia są BIK, Deloitte, SAS Institute, Accenture i VISA.

Źródło: Centrum Prasowe PAP