Banki: Innowacyjne lokaty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze swoistym festiwalem różnego rodzaju niestandardowych form inwestowania lub lokowania środków na dłuższe terminy w zamian za możliwość zysków przewyższających potencjalnie oprocentowanie zwykłych lokat bankowych lub obligacji skarbowych.

W konkretnych polskich warunkach zapewne dodatkową motywacją było poszukiwanie zysku w sposób, który nie jest powiązany z obciążeniem podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki. Takie były więc przyczyny zaoferowania tego rodzaju produktów opartych na ubezpieczeniach, jako że – zgodnie z obowiązującymi od wielu lat przepisami – świadczenie ubezpieczeniowe zwolnienie jest z tego rodzaju podatku.

Polisolokaty

Często w reklamach czy nawet komentarzach medialnych używa się innowacyjnie oraz egzotycznie brzmiących nazw jak polisolokaty czy polisy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ten segment rynku dopiero niedawno nabrał charakteru bardziej masowego, a przytoczone w poprzednim zdaniu nazwy mają niekiedy charakter bardziej marketingowy; w rzeczywistości bowiem brak było wypracowanej praktyki rynkowej ujednolicającej takie instrumenty, a prawie wszystkie informacje istotne z punktu widzenia konsumenta zawarte są w konkretnych zapisach konkretnych regulaminów konkretnych produktów. Warto także pamiętać o tym, że tego typu polisy ubezpieczeniowe dostępne są nie tylko w bankach, ale także są dystrybuowane przez pośredników finansowych oraz poprzez własne sieci sprzedaży firm ubezpieczeniowych.

Generalnie można przyjąć, że polisolokata to tak naprawdę polisa ubezpieczeniowa, a bank występuje jedynie w roli pośrednika. Środki wpłacane przez klienta nie wpływają więc na rachunek bankowy, ale bezpośrednio do ubezpieczyciela. To ważna informacja, ponieważ dotyczą ich odmienne zasady gwarantowania. O ile Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku lokaty gwarantuje jej zwrot w 100 proc. (do kwoty 100 tys. euro), to z tytułu ubezpieczenia na życie klient otrzyma mniejszą kwotę, tj. 50 proc. wierzytelności, nie więcej jednak niż 30 tys. euro. W przypadku polisolokaty ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w określonym czasie, który najczęściej aktualnie nie przekracza 12 miesięcy, zwróci klientowi wpłacony kapitał oraz świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia, które będzie pełniło funkcję odsetek od lokat, ale nie zostanie pomniejszone o podatek.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Innym popularnym produktem pochodzącym z rynku ubezpieczeniowego jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Ten produkt działa z kolei na zasadach zbliżonych do jednostek funduszy inwestycyjnych, a podobnie jak w przypadku funduszy, głównym powodem popularności UFK są atrakcyjne stopy zwrotu. Kapitałowy fundusz ubezpieczeniowy to połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI