Banki i klienci: Wiedza – kluczowy element oceny banków

Banki i klienci: Wiedza – kluczowy element oceny banków
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według najnowszych badań "Reputacja Sektora Bankowego" - projektu realizowanego przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r. - społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie. Warto odnotować, że mamy do czynienia z kolejnym, stopniowym wzrostem ocen, jakie nasze społeczeństwo wystawia bankom na przestrzeni ostatnich lat.

Jacek Gieorgica

Na tę poprawę złożyło się kilku czynników, o których warto oczywiście powiedzieć, natomiast w aspekcie dotyczącym szeroko rozumianej edukacji czy też poziomu świadomości finansowej w społeczeństwie, badanie pokazało bardzo istotną zależność między poziomem wiedzy finansowej konsumentów, ich doświadczeniem w relacjach z bankami a finalną oceną reputacji branży. Tej właśnie relacji trzeba poświęcić nieco więcej uwagi.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań opinii, które Kantar TNS zrealizował dla Związku Banków Polskich, w stosunku do roku ubiegłego poprawie uległa ogólna opinia Polaków na temat banków. Połowa respondentów ma o nich dobre lub bardzo dobre zdanie (+2 pkt. proc.), 42% neutralne, a 8% wyraża krytyczną opinię (-2 pkt. proc.). Odnotowana ocena w tym wymiarze to najwyższy wynik w dziesięcioletniej historii pomiarów. Długoterminową tendencję w zakresie stopniowej poprawy społecznej oceny banków obserwujemy od 2009 r., kiedy dobrą opinię o bankach wyrażało tylko 30% badanych, a niemal tyle samo miało o nich krytyczne zdanie. Ówczesne oceny branży bankowej w dużej mierze odzwierciedlały ogólny klimat dyskusji, która toczyła się wokół banków krótko po rozpoczęciu kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych. Jak się okazało, oceny te nie były dobrze uzasadnione w przypadku sektora bankowego w Polsce, którego opinia ucierpiała głównie z powodu afektu, który rozlał się na wszystkie instytucje finansowe na fali medialnych doniesień. Niemniej powrót do stanu sprzed międzynarodowego kryzysu w wymiarze ogólnej opinii społeczeństwa zajął polskiej branży bankowej prawie 10 lat.

Zaufanie do banków jest stabilne

Jacek Gieorgica

Specjalista z zakresu badań i analiz w zespole Public Relations w Związku Banków Polskich. Prowadzi projekty dotyczące monitoringu i badań opinii, w tym badanie „Wizerunek Sektora Bankowego” i „Monitor Bankowy”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Programu Warsaw-Illinois Executive MBA

Zaufanie, którym Polacy darzą banki pozostało stabilne i utrzymało się na dotychczasowym, relatywnie wysokim poziomie. 62% Polaków (+1 pkt. proc.), wśród których znajdują się zarówno korzystający, jak i nie korzystający z usług bankowych, deklaruje zaufanie do banków działających w Polsce. W stosunku do roku ubiegłego widoczna była dalsza krystalizacja postaw w wymiarze zaufania. Stopniał odsetek osób, które nie mają zdania w tej kwestii i niewielkim stopniu wzrósł w przypadku osób deklarujących nieufność (+2 pkt. proc.). Obok NBP, banki działające w Polsce cieszą się najwyższym poziomem społecznego zaufania wśród podmiotów rynku finansowego, warto jednak zwrócić uwagę na wzrost ocen do niemal wszystkich badanych podmiotów, co może wskazywać z jednej strony na spokojniejszy ton ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI