Banki coraz bliżej wprowadzenia polskiej technologii blockchain

Banki coraz bliżej wprowadzenia polskiej technologii blockchain
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie banki zakończyły testowanie rozwiązania blockchain polskiej firmy Billon w celu wykorzystania tej technologii do przechowywania i przesyłania ważnych dokumentów do klientów.

#Banki zakończyły testowanie rozwiązania #blockchain polskiej firmy #Billon

Testy wydajnościowe potwierdziły możliwość przetwarzania 5 milionów dokumentów dziennie, co spełnia potrzeby nawet największych instytucji finansowych w Polsce.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował, że informacje przekazywane klientom za pośrednictwem skrzynki mailowej i bankowości elektronicznej nie spełniają wymogów trwałego nośnika, obejmujących brak technicznej możliwości modyfikacji lub usunięcia danych zapisanych wcześniej przez jedną ze stron. Ponieważ nadawca może ingerować w treść korespondencji, tym samym wszystkie dokumenty przekazywane klientom tą drogą nie mogą być traktowane jako dostarczone i niezmienne przez wymagany okres. Dlatego Związek Banków Polskich wspólnie z bankami od wiosny 2017 r. prowadzi prace nad sektorowym rozwiązaniem tego problemu.

W ramach tych prac w grudniu 2017 r. testowane było rozwiązanie firmy Billon. Testy były koordynowane przez Biuro Informacji Kredytowej. Billon i Biuro Informacji Kredytowej podpisały umowę na wdrożenie pilotażowe polskiego rozwiązania blockchain, w całości stworzonego przez zespół firmy Billon (tzw. proof of concept).

Zapisanie i przetwarzanie ponad 5 mln dokumentów w ciągu doby

Do aktywnych testów rozwiązania przyłączyło się kilka polskich banków, oraz kilka następnych w roli obserwatorów, rozpoczynając publikowanie niespersonalizowanych dokumentów. Celem tych działań było sprawdzenie kluczowej w tym przypadku możliwości technologii, a więc zapisu i odczytu dokumentów, które od momentu zapisu pozostają przechowywane w strukturze rozproszonej poza kontrolą instytucji publikującej oraz operatora, czy twórcy systemu (czyli BIK i Billon). Zweryfikowana została wydajność rozwiązania, czyli liczba dokumentów i czas w jakim rozwiązanie Billon jest w stanie zapisać i udostępnić do odczytu dokumenty. Podczas testów z sukcesem przeprowadzono wiele kampanii zapisu i udostępnienia do odczytu dużej liczby dokumentów. Jeden z nich pozwolił na zapisanie i przetwarzanie ponad 5 milionów dokumentów w ciągu doby, co spełnia potrzeby nawet największych instytucji finansowych w Polsce.

Rozwiązanie problemu „trwałego nośnika” w oparciu o systemy blockchain

– Rozwiązanie problemu „trwałego nośnika” w oparciu o systemy blockchain, zaproponowanego przez BIK i Billon, jest dla nas bardzo interesujące – mówi Jarosław Łojewski, Główny Architekt IT Nest Banku. – Dzięki niemu będziemy mogli w szybszy i prostszy sposób udostępniać naszym klientom aktualizowane dokumenty, np. nowe tabele opłat i prowizji. Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest stosunkowo proste we wdrożeniu, tym bardziej, że wykorzystuje posiadane już kanały komunikacji z BIK – dodaje ekspert.

– Nasz blockchain w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań jako jedyny zapisuje w formie rozproszonej całe dokumenty, a nie tylko ich adresy (funkcje skrótów). Przechowywanie dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność, niezaprzeczalność i niemożliwość jednostronnego usunięcia zapisanych danych. Zwiększa to bezpieczeństwo i jest w pełni zgodne z wymogami regulacyjnymi UE. Oznacza to, że nasz trwały nośnik może być wdrożony nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. – mówi Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon.

Przechowywanie całych dokumentów w sieci blockchain gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych danych. Wszelka ich modyfikacja nie jest możliwa bez zgody klienta, a niepowołane próby zmiany zostaną automatycznie wykryte i będą widoczne. Żeby odnaleźć dany dokument, niezbędny jest unikalny adres blockchain znajdujący się wyłącznie w posiadaniu instytucji publikującej dokument oraz klienta, którego on dotyczy. Klient ma dostęp do dokumentów w dowolnym momencie, nawet po wygaśnięciu umowy, której one dotyczą.

Źródło: Informacja prasowa Billon